• Stefan Hermansson startade i våras firman El och Gasbilar för försäljning av fossilfria fordon i Växjö. Foto: Edgar Weibull
  • Magnus Johansson och hans fru, Weng, driver företaget Solhybrid för elproduktion genom solpaneler- Mycket av elen från solpanelen (bilden) går till drift av elbilen. Foto: Edgar Weibull
  • Alexander Enolescu levererar första biogasbilen till Samuel Norén, Målerigruppen i Växjö. Foto: Edgar Weibull

Stefan Hermansson startade pionjärföretag för el och gasbilar i Växjö

På företaget Småländska Bränslen i Växjö förverkligas nu visionen att komma bort ifrån fossila bränslen på transportsidan – Under senhösten i år ska vi börja hyra ut biogasbilar till företagen, avslöjar Stefan Hermansson, ägare och grundare av El och Gasbilar.

Stefan Hermansson är pionjär när det gäller omställning till alternativbränslen på fordonssidan. Efter att ha sålt Ford på sin egen bilfirma, Hermi Bil AB, i 30 år och dessutom varit delägare i Toyota, säljer han nu biogas och el- och gasbilsr på heltid. Hela visionen blev verklighet sedan biogasproduktionen av metan från gödsel startat i Alvesta.

– Nu ligger det absolut i tiden att göra en omställning på fordonssidan och sedan är det en annan sak hur fort det går. Bara de senaste månaderna har vi kunnat se utfasningen av diesel, påpekar Stefan Hermansson.

Helt nyligen startade Stefan Hermansson det nya företaget, El och Gasbilar, Sveriges enda företag hittills, som bara säljer helt fossilfria fordon till både små och stora företag.

Biogas gav eko

– Alltihop började med att en av våra största kunder, Ikea, gick över till biogasdrift av sina företagsbilar.

– Detta gav ett tydligt eko i företagsvärlden och vi fick anpassa verksamheten därefter, berättar Stefan.

Hammargatan i Växjö har blivit ett centrum för utveckling och försäljning av fossilfria fordon. Under samma tak inryms företaget KonveGas Sverige AB, där ägaren Alexander Enolescu svarar för konverteringen till biogasbilar och dessutom ansvarar för bilförsäljningen genom Stefans Hermanssons företag. Alltihop började när Alexander var på semester i Italien och fick med sig en agentur hem på att börja konvertera bensinbilar till biogas. Idag har han genom sin specialkompetens ett specialkontrakt som går ut på att bygga om Suzuki, som byggs i Sverige, till biogasdrift.

Konvertering till biogas

Vägg i vägg med Konvegas ligger pionjärföretaget Solhybrid med Magnus Johansson som VD/CEO. Efter sex år i Shanghai flyttade jag och min fru, Wang, hem till Växjö igen. Vi kände att det var dags att ta hem idéerna från Kina, där solceller är en storsäljare på elbilsmarknaden.

– Det handlar om en helhetssyn, där vi har solpanelerna som grunden i hela energikedjan, alltifrån hushållselen till elbilen. Förutom att leverera solcellerna ingår mätutrustning och laddpunkter i konceptet, säger Magnus Johansson.

Att gå över till ett miljövänligt alternativ och se möjligheterna att ta vara på solelen är nyckeln till energiomställningen, menar solenergiexperten Magnus Johansson, som inhyser solparksverkstaden i det nya energikvarteret på Hammargatan i en korridor längre bort än Konvegas och El och Gasbilar.

Fortfarande råder viss oro och tveksamhet hos vissa kunder att gå över till ren el eller biogasdrift.

– Det handlar bara om en prisfråga. Till att börja med erbjuder vi uthyrning av biogas- eller elfordon, så kan kunderna själva se var kostnaden hamnar. Idag har det skett en successiv ökning från en eller två procent av användarna till 4-5 procent. Vi efterlyser naturligtvis en större marknad för företagare. Poängen är att vi vill välja biogas från Alvesta istället för rysk olja, säger Stefan Hermansson.

– Företagare köper oftast nya bilar och det måste finnas en andrahandsmarknad efter tre år. Trenden går helt klart i riktningen mot fossilfri bränsledrift för att undvika akuta miljöproblem, inte minst inne i tätorterna.

– När det gäller bränslekostnaden handlar det om att biogas är 20 procent billigare än bensin till en kostnad av 11 kronor litern för biogasen, säger Alexander Enolescu.

När Smålands Näringsliv besöker El och Gasbilar kan tidningen vara med vid ett handslag efter en genomförd bilaffär, där Målerigruppen AB i Växjö genom innehavaren Samuel Norén köper målerifirmans första biogasbil, en Volkswagen 2011, som gått 11 000 mil.

– Vi kompletterar helt enkelt bilparken med en ny miljövänlig biogasbil. Eftersom vi ofta kör inne i bostadsområden när vi har uppdrag för Växjöbostäder vill vi undvika koldioxidutsläpp. Vi kör ungefär 2000 mil per år och denna omställning till fossilfri bränsledrift känns helt naturligt, säger Samuel Norén, Målerigruppen i Växjö, biogaspionjär bland Växjös måleribolag.

 

Fakta El och Gasbilar

Stefan Hermansson driver det nya företaget, El och Gasbilar, i Växjö som bara säljer helt fossilfria fordon till både små och stora företag. Under samma tak inryms Konvegas, ägare Alexander Enolescu, och Solhybrid, Magnus Johansson, VD/CEO.