• Efter 35 år som bilhandlare sålde Stefan Hermansson sitt företag Hermi Bil och började sälja biogas.
  • Förnärvarande finns en biogasmack i Alvesta och en i Växjö, som drivs av Småländska Bränslen.
  • I februari startar Stefan Hermansson begagnatmarknad för biogasbilar i Växjö. – Vi ska kunna visa att vi har ett svenskt drivmedel som vi producerar av det matavfall vi kastar.

Stefan ser en framtida marknad för biogas

Bilhandlaren som sadlade om

Efter att ha varit Fordbilhandlare i 34 år sålde Stefan Hermansson HermiBil för att sedan fortsätta på heltid med biogas. – Allting började med att Ikea ville köra bilar med biogas för sex-sju år sedan. Av en ren tillfällighet inledde jag sedan ett samarbete med Konvegas i Växjö, som hade en agentur i Italien för att bygga om bensinbilar till biogas, säger Stefan.

Därefter började de med försäljning av Fordbilar, som konverterats till biogas. Detta blev en succé från början.

– När vi sålt hundra bilar upptäckte vi dock att det fanns tankställen nästan överallt utom i Växjö, säger Stefan Hermansson. 2011 startade han första biogasmacken i Växjö, för att ha någonstans att tanka. Stefan Hermansson säljer numera biogas där, som han köper direkt från biogasanläggningarna i Växjö och Alvesta.

– Idag krävs 300-400 fordon på ett tankställe för att det ska löna sig att driva en biogasmack, säger Stefan.

Totalt finns 164 tankställen i Sverige, men det krävs etablering av många fler för att biogasbilarna ska slå igenom på allvar.

– 2015 var ökningstakten 35 procent i Kronobergs län, vilket är den största ökningen i hela landet.

Stefan Hermansson har en vision med biogasen:

– Vi ska kunna visa att vi har ett svenskt drivmedel som vi producerar av det matavfall vi kastar. Dessutom ska vi kunna göra drivmedel av gödsel. Målet är att vi ska kunna köra bil lika mycket som vi alltid har gjort, skapa nya företag och dessutom kunna ha stora djurbesättningar som ger en extra inkomst. Det viktigaste är att vi visar att det finns ett alternativt drivmedel, som är producerat lokalt i Kronoberg, sammanfattar Stefan Hermansson.

Idag kan fem kilo insamlat matavfall ge drivmedel till en mil och gödsel från två kor räcker till att driva en personbil 1500 mil på ett år.

I Växjö producerar Sundet biogas till stadsbussarna och Småländska bränslen levererar backupen när det inte räcker.

– 60 procent av biogasen täcks upp av Sundet och 30-40 procent av efterfrågan kommer från Alvesta. Biogasen från Alvesta sker i ett samverkansavtal med E.ON, säger Stefan Hermansson.

I februari drar Stefan Hermansson igång en begagnatmarknad, El och biogasbilar i Växjö, för biogasbilar som ska hjälpa till och stötta upp bilmarknaden och bredda vägen till en lönsam biogasmarknad med större efterfrågan på sikt.

– De bilar som säljs ska vara sex månader och uppåt. Den som vill ska nog kunna göra fynd där, lovar Stefan Hermansson.

Alvesta Biogas

Fredagen den 22 maj 2015 invigdes Alvesta Biogas som är den fjärde nya biogasanläggning som byggts under de fyra senaste åren i sydöstra Sverige. Alvesta Biogas är, liksom More Biogas i Kalmar län, ett privat initiativ där flera lantbrukare gått samman för att röta och uppgradera gödsel till fordonsgas.

Biogas i Växjö - Sundet

I november 2012 invigdes en rötningsanläggning för hushållsavfall tillsammans med avloppsslam i Växjö. Den har produktionskapaciteten 20 GWh och gasen levereras till stadsbussarna i Växjö.

More biogas - Kalmar

Fredagen den 2 maj 2014 invigdes More Biogas nya biogasanläggning med tankställe i Mosekrog norr om Kalmar. Den ska leverera upp till 23 GWh fordonsgas-