• Helena Gill, VD, och Johanna Friman, marknadskoordinator, laddar för höstens företagarvecka i Sävsjö.
  • Helena Gill, VD för SNAB, ligger just i startgroparna för årets näringslivsgala.

Stolen en vinnare för framtida entreprenörskap

En stol från Hofgårdsskolans elever i Sävsjö som tas fram av Träcentrum i Nässjö blir symbol för ett vägvinnande samarbete mellan skola och näringsliv för att stimulera entreprenörskap.

– Samverkan mellan skola och näringsliv och service till våra företag är grundpelarna i vår verksamhet. Genom att knyta an till Träcentrum i Nässjö ger vi eleverna en god inblick i både design, produktion och entreprenörskap, säger VD Helena Gill, SNAB, Sävsjö Näringslivsaktiebolag.

Helt nyligen har en jury utsett det vinnande exemplaret av en stol som tagits fram i en tävling mellan olika lag i årskurs sju på Hofgårdsskolan. Vinnarna får åka på studiebesök till Träcentrum i Nässjö, som slutligen tillverkar stolen enligt de segrande Sävsjöelevernas ritningsförslag.

– Det är roligt att vi kan koppla ihop Hofgårdsskolans stoltävling med ett företag som Träcentrum, vilket utgör ett mecka för träindustrin i vår region, säger Johanna Friman, näringslivskoordinator på SNAB.

Det råder just nu sjudande aktivitet på näringslivskontoret i Sävsjö som nyligen flyttat in i Sävsjö Trähus gamla lokaler. Det som närmast står för dörren är näringslivsgalan strax innan midsommar, då en del priser och utmärkelser delas ut till välförtjänta entreprenörer i bygden.

– Vi märker tydligt att utvecklingen tagit fart, när vi kommit på plats i våra nya lokaler. Det handlar mycket om att skapa samverkan och nya kontakter med givande mötesplatser. Våra fullsatta frukostmöten på senare tid är ett tecken på att vi har nått ut till företagarna med vårt budskap, säger Helena Gill.

Hösten inleder SNAB i samarbete med UF och Swedbank, då lärare på grundskola och gymnasium bjuds in till utbildning, lunch och workshops för att öka intresset för entreprenörskap. Denna dag får de också tillgång till utbildningsmaterial som de kan använda i sin dagliga verksamhet.

SNAB kommer även i år samordna näringslivssafari med förskole- och fritidspersonal på studiebesök runt om i kommunens företag. På den kommande företagsveckan i september är kompetens och attraktivitet nyckelord på SNAB:s agenda. En rad studiebesök, företagsträffar och föreläsningar står på programmet.

– En viktig programpunkt är idékvällen under företagsveckan i samarbete med Science Park och Sävsjö Kommun som ger möjligheter för blivande egna företagare att presentera idéer för att starta nya företag, berättar Johanna Friman.

Att möta företag i vardagen, fånga upp deras förutsättningar för att kunna växa och ge nischade utbildningar är en del av näringslivsbolagets utåtriktade verksamhet, som bidrar till ett livaktigt näringsliv i Sävsjö och de tre kransorterna Vrigstad, Stockaryd och Rörvik.

SNAB samarbetar med Aleholmsskolan, Arbetsförmedlingen och Sävsjö kommun vad gäller undervisning i svenska, yrkes-SFI, direkt på arbetsplatsen för att råda bot på kompetensbristen, som hela länet lider av, och få in nyanlända på arbetsmarknaden.

– Vi gör allt för att hitta skräddarsydda lösningar. Det är guld värt. Vi ligger också i startgroparna för att starta kompetensnätverk efter semestern. Det betyder att vi blandar branscher så att många olika yrkeskategorier kan lära känna varandra, påpekar VD Helena Gill.

 

Fakta

Att möta företag i vardagen, fånga upp deras förutsättningar för att kunna växa och ge nischade utbildningar är en del av näringslivsbolagets utåtriktade verksamhet, som bidrar till ett livaktigt näringsliv i Sävsjö och de tre kransorterna Vrigstad, Stockaryd och Rörvik.