• Stor bredd garanterar stabilt näringsliv i Uppvidinge, framhåller näringslivsutvecklare Jimmi Olsson.

Stor bredd ger stabilt näringsliv i Uppvidinge

– Sex företag som har över hundra anställda i kommunen

Uppvidinge har ett framgångsrikt näringsliv och är inte så sårbara tack vare att de största företagen i kommunen är fördelade inom många olika branscher. – Detta betyder att vi inte är lika sårbara och beroende av en enskild bransch och därför är vi också mindre konjunkturkänsliga, säger Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare i Uppvidinge. Genom att Uppvidinge har så många duktiga entreprenörer kommer detta hela kommunen till gagn. – Få känner egentligen till att Uppvidinge är en mycket stark näringslivskommun. Vi kanske inte är lika bra på marknadsföring utan knyter mer handen i fickan och arbetar på.

Sex väletablerade Uppvidingeföretag har mer än hundra anställda och är utspridda i kommunen. Största företaget är Inwido med drygt 500 anställda i Lenhovda. Övriga är Profilgruppen, AMO kabel, G-fab, Spaljsten och Allt i Plåt.

Inom kommunens företag råder god samarbetsanda. Största utmaningen handlar om att klara av kompetensförsörjning. Nästan 50 procent av näringslivet utgörs av tillverkningsindustri, vilket är en hög siffra.

Det händer hela tiden mycket på företagsfronten i Uppvidinge. Det har bland annat bildats en helt ny företagskonstellation med namnet PGWIP, vilket direkt genererade 29 nya arbetstillfällen. Det nya helautomatiserade företaget med tillverkning av en inredningsdetalj till ett möbelföretag har bildats av Profilgruppen och WIP Consulting. Ännu ett av flera expansiva företag i Uppvidinge är Anebyhusgruppen, som bland annat anställde 50 nya snickare under våren.

Jimmi Olsson betonar att den småländska klurigheten kännetecknar kommunens näringsliv. Envishet, idoghet och stark entreprenörsanda är honnörsord i Uppvidinge. För tre år sedan blev man utsedd till årets nyföretagarkommun och samarbetet med Nyföretagarcentrum är av allra största vikt för de drygt 50 företag som startar varje år i Uppvidinge. Mer än var 7:e person som är bosatt i kommunen är statistiskt sätt egenföretagare.

– Utan ett fungerande näringsliv finns inte resurserna att satsa på skolan, vården, bostäder med mera.. Ett möte under hösten mellan kommunpolitiker, tjänstemän och näringslivet gav tydliga signaler om att ett ökat bostadsbyggande var av allra största vikt. Mellan 30 och 50 nya lägenheter ska byggas inom kort och fler finns på planeringsstadiet.

– Paradoxalt nog har vi mycket hög arbetspendling till Uppvidinge trots att kommunen historiskt sett de senaste åren har präglas av utflyttning. Målet är att få fler att bosätta sig inom kommungränsen, där det finns möjlighet att få hög livskvalitet genom vacker natur och att all nödvändig service finns nära. Samtidigt är det ur ett näringslivsperspektiv ett bra logistiskt läge i södra Sverige. Inom en dagstur med lastbil kan vi nå större delen av Nordens befolkning, påminner Jimmi som är ansvarig för näringslivet i Uppvidinge sedan fem år tillbaka. Tillsammans med övriga tjänstemän och politiker försöker han göra det så enkelt som möjligt att verka och växa som företag i kommunen. Näringslivet är ett nav för hela kommunens utveckling och Jimmi Olsson tror stenhårt på näringslivets framtid i Uppvidinge!

Sex väletablerade Uppvidingeföretag har mer än hundra anställda och är utspridda i kommunen. Största företaget är Inwido med drygt 500 anställda i Lenhovda. Övriga är Profilgruppen med 350 anställda, AMO kabel, G-fab, Spaljsten och Allt i Plåt, de sistnämnda med drygt hundratalet anställda.