• Fastighet på Sparregatan som ingår i jätteaffären. Foto: Henrik Simonsen
  • Fastighet på Unionsgatan som ingår i jätteaffären. Foto: Henrik Simonsen

Stor fastighetsaffär i Kalmar

Ett tiotal fastigheter byter ägare i en stor fastighetsaffär i Kalmar när Rikshem köper på sig 32 000 kvadratmeter för flera hundra miljoner kronor.

Säljare är lokala fastighetsbolaget Incita Förvaltning AB som passar på att sälja inför ägarens pensionering.

Det handlar om två dotterbolag till Incita som säljs till Rikshem, ett Sveriges största privata bostadsbolag (ägs av Fjärde AP-fonden och AMF) som riktat in sig på lägenheter, studentbostäder och förvaltningslokaler.

Incita kommer att ha kvar ett antal fastigheter i Nybro liksom kommersiella fastigheter i Kalmar efter försäljningen.

Rikshem har redan en stark närvaro i Kalmar med över 600 lägenheter.

Nu förvärvar Rikshem tolv bostads- och samhällsfastigheter med en total uthyrbar yta om cirka 32 000 kvadratmeter.

Det handlar om 159 lägenheter jämte lokaler på 20 000 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna runt om i Kalmar stad, på bland annat Ängö, Malmen och Kvarnholmen.

Enligt branschgranskaren Fastighetsvärlden ligger köpeskillingen på uppskattningsvis 350 till 400 miljoner kronor.

– Affären visar att Rikshem är en köpare som långsiktiga ägare föredrar som samarbetspartner samtidigt som Rikshem förstärker sin position som största aktör när det gäller samhällsfastigheter i Sveriges tillväxtstäder. Med detta förvärv förstärker vi vår bostadsportfölj i Kalmar med attraktiva centralt belägna bostadsfastigheter. Vi har fortsatt stark tro på Kalmars tillväxtpotential, säger Rikshems vice vd Ilija Batljan i ett uttalande.

Rikshems satsning i Kalmar går vidare i samarbete med Kalmar kommun och om- och tillbygge v vård- och omsorgsboendet på Smedängen. En investering på sammanlagt 250 miljoner kronor. Första spadtaget till bygget gjordes i slutet av augusti och boendet beräknas vara färdigt i november nästa år.

Rikshem förvaltar fastigheter för 20 miljarder kronor runt om i Sverige och planen är att köpa på sig fastigheter värda ytterligare fem miljarder inom kort.