• Full fart på produktionen med skräddarsydda lösningar för automation och specialverktyg till både underleverantörer och slutkunder hos Östrand och Hansen i Bankeryd.
  • – Fantastiskt roligt att storordern i mångmiljonklassen är i hamn, säger Mikael Ronder, VD på Bankerydsföretaget Östrand och Hansen

Största ordern i företagets historia till Östrand och Hansen i Bankeryd

- Order i mångmiljonklassen från CJ Automotive AB

Bankerydsföretaget Östrand och Hansen fick före semestern en stororder i mångmiljonklassen, Ordern gäller konstruktion, tillverkning och driftsättning av en automatiserad produktionslinje från CJ Automotive AB i Dalstorp i Västergötland med en stor tysk biljätte som slutkund. – Det känns fantastiskt bra och glädjande att vi har kommit i hamn med denna stororder och vi vill nu växa vidare på fabriken i Bankeryd, där vi har 17 anställda. Under våren har vi anställt två ytterligare och det ska bli fler under hösten, säger VD Mikael Ronder.

Det handlar om den största ordern i företagets historia. Under hösten och vintern har företaget varit djupt involverade i att ta fram prototyper tillsammans med kunden för att få fram en utformning som nu visat sig klara alla krav från slutkunden. Ordern omfattar pressningsmoment i flera steg i egenbyggda hydraulpressar och en integrerad svetslösning. Leveransen planeras till slutet av 2016.

– Vi är till största delen projektstyrda och arbetar med skräddarsydda lösningar på beställningar från våra kunder, säger Mikael Ronder i Bankerydsföretaget som startade 1974.

Östrand och Hansen har sedan länge en inriktning på automation och specialverktyg:

– Ibland är robotiseringen inte den bästa lösningen för våra kunder utan vi arbetar då med andra mekaniska lösningar som ger bättre resultat som komplement. Just nu råder en växande marknad med automatisering och specialverktyg i ropet.

Bankerydsföretaget har en stor kundkrets, i många fall handlar det om underleverantörer på den svenska marknaden med slutkunderna på det internationella planet.

Östrand och Hansen har en årlig omsättning på 25 miljoner och arbetar även direkt med beställningar från företag som Husqvarna och Kinnarps.

– Den lokala förankringen är viktig. Förnärvarande har vi en produktionsyta på fabriken i Bankeryd, som omfattar 1700 kvadratmeter. Några utbyggnadsplaner har vi inte för tillfället men det långsiktiga målet är att växa med fler kunder på den svenska marknaden, säger VD Mikael Ronder.

Fakta Östrand och Hansen

Östrand och Hansen arbetar med skräddarsydda lösningar. Ibland är robotiseringen inte den bästa lösningen för kunderna. Då arbetar företaget med andra mekaniska lösningar som ger bättre resultat som komplement. Just nu råder en växande marknad med automatisering och specialverktyg.

Bankerydsföretaget har en stor kundkrets, i många fall handlar det om underleverantörer på den svenska marknaden med slutkunderna utomlands.

Östrand och Hansen har en årlig omsättning på 25 miljoner och arbetar även direkt med beställningar från företag som Husqvarna och Kinnarps. Företaget har 17 anställda.