• Konferencieren Julia Bendelin tillsammans med Anna Blom från Västervik Framåt och landsbygdsutvecklaren Lotti Jilsmo under en utfrågning.
  • Liksom tidigare år är Tillväxtdagen intressant för det lokala näringslivet.
  • Tidigare ambassadören Jonas Hafström menade att företagen borde satsa på exportsektorn.

Stort fokus på besöksnäringen

Den elfte Tillväxtdagen i Västervik kom att handla mycket om besöksnäringen och dess koppling till näringslivet, men dagen fick också en internationell prägel. – Vi måste sprida budskapet att vår kommun har mycket att erbjuda, men inte glömma bort de som redan bor här, menade en av de lokala rösterna i panelen på Gränsö slott.

Årets Tillväxtdag samlade dryga 250 företrädare från näringslivet, kommunen och alla tjänstemän och som vanligt var det ett späckat schema med inbjudna föreläsare och lokala företrädare som fick komma ut med sina visioner.

Mycket handlade om besöksnäringen och dess utveckling – en bransch som betyder otroligt mycket för kommunen år efter år.

Uppåt under flera år

Det lokala näringslivets utveckling fick naturligtvis stor plats som samtalsämne, där såväl detaljhandeln, besöksnäringen, nyföretagandet och fastighetsbranschen haft en stigande bana uppåt under de senaste åren.

I soffhörnan på scenen satt bland annat några av de framgångsrika företagarna – som Mats Thorsman, Stina Qubti och Gunnar Boman från Västerviks Resort och andra företrädare för besöksbranschen.

– Bara det att vi samverkar har betytt mycket, menade Mats Thorsman som menade att en förtätad stadskärna med både bostäder, kontor och handelsföretag är viktig för Västervik.

Gunnar Boman berätta om Lysingsbadets utvecklingen från 1950-talet och framåt, där det nya upplevelsebadet ska invigas i sommar.

– Mycket är bra, men även en diamant går att förädla, menade Boman.

Kvinnorna sticker ut

Regionförbundets Håkan Brynielsson pekade på resursen i form av de unga i ett samhälle, som är viktiga i ett utvecklingsperspektiv.

– Företagens kompetens är avgörande inför framtiden och det är glädjande att se hur allt fler kvinnor gör sin entré inom näringslivet. Många gör ”himla bra grejer”, men det är viktigt att kommunicera ut det också, menade Brynielsson.

Landsbygdsutvecklaren Lotti Jilsmo ville inte enbart rikta blickarna på turismen och alla sommargäster, utan menade att kommunens innevånare inte ska glömmas bort.

– 25 procent av våra gymnasieelever tar ingen examen, det är allvarligt. Vi borde satsa på att skapa Sveriges bästa gymnasieskola, var Jilsmos paroll.

Radikalare än USA

Åhörarna fick även en lektion om frihandeln i världen av tidigare ambassadören Jonas Hafström som har sina rötter i Tjustbygden.

– Sverige är en av världens mest frihandelsvänliga länder, där många företag gjort lysande affärer utomlands. Fler företag borde satsa på exportmarknaden, den har vuxit år efter år och betytt mycket för det svenska näringslivet. Vårt näringsliv har bidragit till en ekonomisk utveckling i världen och det ska vi vara stolta över, menade Hafström.

Dagen innehöll även föreläsningar med Norrköpings kommunalråd Lars Stjernkvist och Katrein Vanhaverbeke från Arena för Tillväxt, samt stipendieutdelning till duktiga gymnastister.