• Vd Johan Runesson och landshövding Minoo Akhtarzand vid invigningen av Strömsholmens nya fabrikslokaler. Foto: Henrik Simonsen
  • Nybygget är en investering på cirka 100 miljoner kronor, berättar Strömsholmens vd Johan Runesson. Foto: Henrik Simonsen
  • De nya 3500 kvadratmeter stora nya lokalerna innebar 30 nyanställningar. Foto: Henrik Simonsen

Strömsholmen fick fint besök

I slutet av maj var det äntligen dags för invigning av verkstadsföretaget Strömsholmens stora utbygge i Tranås.
Bygget blev färdigt redan ifjol och produktionsytorna har redan tagits i bruk. Det enda som saknades var en rejäl invigning som fick besök av landshövdingen, Kinas generalkonsul och befattningshavare inom Tranås kommun. Det handlar om 3 500 kvadratmeter nybyggd yta. 3000 kvadratmeter produktionslokaler och 500 kvadratmeter kontor. Sammanlagt utökas lokalerna med 50 procent. Investeringen beräknas till cirka 100 miljoner kronor, berättar Johan Runesson, vd för Strömsholmen.

Insourcing

Den främsta anledningen till nybygget är att Strömsholmen vill insourca för att slippa lägga resurser på att köpa in tjänster.
– Vi har tvingats lägga ut på lego tidigare, förklarar Johan Runesson.
Med de nya lokalerna och rejäla investeringar i nya maskiner hoppas Strömsholmen minska kostnaderna, öka effektiviteten och förkorta ledtiderna.
– Allt vi kan det ska vi köra i huset, sammanfattar Johan Runesson företagets motto.
I samband med att de nya maskinerna togs i bruk anställdes också cirka 30 CNC-operatörer. Ett långt ifrån enkelt tilltag.
– Det är många som sagt att det inte går men vi var proaktiva från dag ett, berättar Johan Runesson och förklarar hur man tidigt gick ut med platsannonser och hade ett tätt samarbete med utbildningar i Tranås och Mjölby.

Landshövdingen

Invigningen av de nya lokalerna förrättades av landshövding Minoo Akhtarzand.
– Strömsholmen är ännu ett gott exempel på våra många företag i länet som har specialiserat sig i ett särskilt område och blivit framgångsrika och ledande över en stor del av världsmarknaden, sammanfattar hon sina intryck.
Alla anställda vid Strömsholmen samlades på parkeringsplanen utanför fabriken för att bevittna invigningen.
– Jag förstår om ni är stolta över ert företag, vi är stolta. Jag är imponerad över Strömsholmens historia, sa Minoo Akhtarzand och poängterade sedan vikten av företagande för länets utveckling.
– Vi är ett företagarlän och vi måste satsa på näringslivsutveckling, vi måste behålla och förstärka företagarandan. Vi som har ansvar kan påverka regelverket för att underlätta för er verksamhet, talade Minoo Akhtarzand.

Strategiskt viktig

Strömsholmen är ett välkänt och världsledande bolag som främst tillverkar gasfjädrar och hydrauliska system för maskiner under produktnamnet Kaller. Strömsholmen är ett gammalt klassiskt Tranåsföretag som verkat i staden sedan 1876 och sedan dess utvecklats till ett internationellt miljardföretag med flera hundra anställda.
Idag ingår Strömsholmen i den kanadensiska koncernen Barnes Group.
Nästan all produktion går på export. 30 procent till USA, 30 procent till Europa och 40 procent till Asien.
– Den svenska marknaden är ett fåtal procent men strategiskt viktig, säger Johan Runesson.
Vid invigningen passade Tranås kommunfullmäktiges ordförande Per Ulfsbo (fp) på att skänka en tanke till Strömsholmens ägare.
– De vågar satsa på en sådan här investering i Tranås, det gagnar de anställda och det gagnar kommunen.