Studenterna måste tillbaka

Hur ska näringslivet få tillbaka högskolestuderande till Jönköpings län. Den frågan har utretts i en ny studie vid högskolan i Jönköping. Att utveckla men också behålla kompetensen i länet är en av nyckelfrågorna för näringslivets utveckling och framtid i Jönköpings län. Den omfattande OECD-rapporten från 2011 som Smålands Näringsliv tidigare rapporterat om börjar nu få konkreta följder.
I en färsk studie vid högskolan i Jönköping har forskarna Jelena Trupina och Meagan Jonsson undersökt varför studenter väljer att lämna länet och vad som får dem att komma tillbaka. Studenterna flyttar i stor utsträckning därför att de inte hittar jobb. Jobben finns istället utanför länet. De viktiga utländska studenterna känner, enligt studien, svårigheter att komma in i det svenska samhället, främst på grund av språkproblem. Som lösningar på studentflykten föreslår Jelena Trupina och Meagan Jonsson att samarbetet mellan företag och högskola utvecklas och att praktik ska erbjudas i större utsträckning.