• Stefan Myrenfeldt, mässgeneral, nöjd med det fina gensvar Städmässan på Träcentrum i Nässjö fick i mitten av april. Här tillsammans med Eva Ferenczy och Sabina Eriksson.
  • - Städmaskinen blir allt vanligare för att rengöra större ytor, säger Kjell Engström, Diversey Care.
  • Martin Adamsson, Irene Leander, Tony Bergendahl och Erika Hopstadius från Höglandets Städ representerar ett modernt städbolag med lokal förankring.
  • Hans Svensson, Gipeco, beskriver nya tvättsystem.
  • En hållbar framtid med återvinningsbara tvättflaskor är mottot för Jörgen Granholm på Nilfisk.
  • Jovan Srzpanski presenterar den perfekta skurborsten för trägolv med Ros-Marie Isaksson, Yvonne Hedström och Christine Quijon som intresserade åskådare.

Succé för välbesökt städmässa i Nässjö

- Lyckad premiär, sa Stefan Myrenfeldt, mässgeneral på Kontorsspecial

Marknaden för städmaterial får allt större betydelse i kontorsbranschen. Den 13 och 14 april deltog 15 inbjudna leverantörer i Kontorsspecials Städmassa på Träcentrum i Nässjö.

- Städmaterial ökar totalt sett bland kontorsmaterial. Under en tioårsperiod från 2006 till 2016 har vi haft en omsättningsökning från fem till 20 miljoner enbart på städområdet, säger Stefan Myrenfeldt, försäljningschef på det expanderande företaget med stora delar av Småland som sitt marknadsområde.

Hela företaget omsätter 145 miljoner och har 85 anställda med huvudkontor i Vetlanda.

- På städområdet händer mest just nu. Utvecklingen går mot miljömärkta produkter, städklara textilier och moppar för större ytor, säger Stefan Myrenfeldt, mässgeneral för den här premiärmässan med Kontorsspecial som arrangörer i den exklusiva träbyggnaden i Nässjö.

En avgörande fråga i städbranschen är att ergonomiska vagnar underlättar för städpersonalen i ett av våra mest slitsamma jobb.

- Det är stor skillnad att städa en hel gymnastikhall manuellt med golvmoppar och att köra över golvet med en eldriven städvagn på ett smidigt och enkelt sätt. Det senare blir allt mer vanligt, säger Stefan Myrenfeldt.

Diversey Care med säljansvarige Kjell Engström demonstrerade hur en ergonomisk städvagn ska manövreras på bästa sätt i rumslig miljö för att städpersonalen ska undvika ryggförslitningar.

- Mycket har hänt på detta arbetsmiljöområde, säger Kjell Engström.

Överlag krävs det allt mer kunskap för att klara av en städning på bästa sätt och detta diskuterades flitigt bland branschens ledande leverantörer och kunder som deltog i tvådagarsmässan på Träcentrum i Nässjö

Som en av de mest besökta montrarna demonstrerade affärsutvecklaren Jovan Srpcanski hur man på ett effektivt och snabbt sätt tvättar av ett trägolv med en välanpassad golvmopp utan att golvet påverkas.

Ros-Mari Isaksson, Yvonne Hedström och Christine Quijon var tre damer som med spänning iakttog städningen med den snillrika golvmoppen, som matar fram golvpolishen i välavvägda portioner för att få bästa möjliga effekt med skinande blanka golvtiljor.

Nilfisk representerade miljösidan på temat cradel to cradel för att visa hur miljötänkandet trängt igenom i städbranschen, där alltihop inklusive materalet i tvättmedelsflaskan återvinns efter användning.

Höglandet Städ med stark lokal förankring i Nässjö med omnejd representerades av Martin Adamsson, Irene Leander, Tony Bergdahl och Erika Hopstadius.

- Vi har ökat antalet kunder från noll till 300 på tre år, vilket visar ett enormt behov. Vi anställer vidare en ny varje månad. Särskilt vanligt är det att barnfamiljer anlitar städhjälp. Även företagsstäd ökar, säger Martin Adamsson

Gipeco är ett specialistföretag i städbranschen som utvecklar städmetoder och system som ger god städekonomi och mindre slitsamt arbete.

- Resultatet blir innovativa skötselsystem som ger vackra och lättstädade golv, säger Hans Svensson, säljchef på Jönköpingsföretaget Gipeco och en av de 250 deltagarna I städmässan under två händelserika dagar i Nässjö.