• Muddringsarbetet vid Oskarshamns hamn. Foto: Oskarshamns kommun
  • Bakom Bodil Liedberg Jönsson, kommunens beställarombud för hamnprojektet, skymtar den industri som byggts upp för hamnprojektet. Just nu ligger arbetet nere över vintern och beräknas att komma igång igen till april.– Det är ju en utomhusindustri så så fort det blir minusgrader får vi avbryta muddringen och vänta till våren. Foto: Jenn Hultberg
  • Här sker vattenreningen av bottensedementen. Foto: Oskarshamns kommun

Sveriges dyraste miljöprojekt är i full gång

Så långt tillbaka som till 90-talet går projekteringen av den enorma hamnsaneringen i Oskarshamn. Nu är projektet också fysiskt i full gång, och det är Sveriges hittills dyraste projekt som finansieras av staten.

Lite drygt en halv miljard kronor går saneringen av Oskarshamns inre hamn på. Den största delen står Naturvårdsverket för, 85 procent, kommunen bidrar med fem procent och batteritillverkaren Saft, som är en av flera industrier som har bidragit till en stor del av de farliga utsläppen till Östersjön, får stå för 41 miljoner av saneringskostnaderna.

– Redan under första världskriget började den här föroreningen av hamnen när man hanterade och utvann koppar på det gamla kopparverket fram till 60-talet. Sen har det även funnits ett varv här samt batteritillverkaren Saft som också har varit med och bidragit till alla föroreningar. I dag hanterar de dock sina utsläpp annorlunda och har exempelvis ett eget reningsverk, säger Bodil Liedberg Jönsson, kommunens beställarombud för hamnprojektet.

Hamnsaneringen i Oskarshamn är med sin budget på 510 miljoner kronor, Sveriges hittills största, statligt finansierade projekt.

– Oskarshamns hamn är Sveriges näst största metallförorening efter Rönnskärsverken i norr, och det finns exempelvis bly, kadmium och kvicksilver i bottensedementen. Hamnen är också Östersjöns största spridningskälla för dioxiner och det var därför som staten valde att satsa så mycket just här, säger Bodil Liedberg Jönsson.

För att rena hamnen ska stora mängder bottensedement tas upp och avvattnas vid ett, för ändamålet, nybyggt industriområde i hamnen. Massorna som blir kvar transporteras till Storskogen, och den deponi som byggdes för farligt avfall inför hamnsaneringen.

– Deponin är en investering på cirka 90 miljoner och den blev klar för ett år sedan. Vi levererar 200 000 ton farligt avfall per år till Storskogen. Massorna som fraktas dit kommer slutligen att täckas över för att inte några gifter ska spridas och sedan kommer deponin att finnas kvar även efter saneringen.

Projektet ska avslutas 2019 men muddringen beräknas vara klar 2018.

Har ni stött på några oväntade problem under muddringsarbetet?

– Det har varit oväntat mycket föremål som behöver renas från botten vilket har gjort att vi nu behöver se över muddringstekniken något. Men det är sådant som gör projektet extra spännande, säger Bodil Liedberg Jönsson.

Hamnprojektet har gett ringar på vattnet för näringslivet i kommunen. Bland annat har det bidragit till nya arbetstillfällen inom transport, några miljökontrollanter har anställts och entreprenörer som arbetar med projektet har tagit in lokal personal.