• Myriam Aries, professor i Belysningsvetenskap.

Sveriges första heltidsprofessur i Belysningsvetenskap

Tekniska Högskolan vid Jönköping University var en av de första högskolorna i Sverige att satsa på belysning. Nu har högskolan tagit ytterligare ett steg och tillsatt landets första heltidsprofessur i Belysningsvetenskap. Myriam Aries är nytillträdd professor med målet att stärka Jönköpings roll som belysningscentrum.

Myriam Aries har utnämnts till professor i belysningsvetenskap vid avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap vid Tekniska Högskolan. Som nytillträdd professor har hon en nyckelroll i utvecklingen av skolans framtida strategi.

– I år har Ljusdesignprogrammet utvidgats till ett treårigt kandidatprogram. Jag tror att vi har en fantastisk möjlighet att skapa en starkare koppling mellan utbildning och forskning, där våra studenter kan dra nytta av våra forskares kunskap och olika projekt, säger Myriam Aries. Avdelningen har precis sjösatt ett masterprogram inom byggnadsteknik, och i framtiden kanske vi har möjlighet att även starta ett masterprogram som är specifikt inriktat på ljus. Det skulle också vara intressant att ansöka om att få utfärda doktorsexamen i ämnet, fortsätter hon.

Myriam Aries kommer närmast från en tjänst som universitetslektor vid Eindhoven Technical University som har en lång tradition inom belysningsforskning. Hon är specialiserad på forskning inom dagsljusapplikationer, visuell komfort och ljusets inverkan på den mänskliga hälsan.

– I västvärlden tillbringar vi upp till 90 procent av vår tid inomhus. Därför måste vi se till att skapa hälsosamma och inspirerande ljusmiljöer i våra byggnader, säger hon.

Fakta Jönköping University

Jönköping University är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Jönköping University har en internationell profil och en nära samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan.

Antal studenter 10 000, varav 1 500 internationella.