• Mats Natvigs förankring i ett stort och brett musikintresse, kombinerat med kunskaper och erfarenheter inom eventskapande och besöksnäring har gett honom en god grund för att leda Sveriges mest framgångsrika företag inom musikfestivalbranschen.

Sweden Rock Festival vilar på ett kommersiellt vinnarkoncept

"Festivaldöden" beror inte på att publiken sviker, utan det är affärsmannaskapet som brister. Det säger växjöbon Mats Natvig, huvudägare och VD i Sweden Rock Festival AB (SRF), som varje år lockar en publik på 35 000 personer till fyra dagars rockfestival i Norje, en mil utanför Sölvesborg.

- Antalet besökare ökar varje år till publika arrangemang, säger han. Kan man förvalta och förpacka det engagemanget, så finns det en fantastisk marknad framåt.

Möjligheten för Mats Natvig att köpa in sig i Sweden Rock Festival dök upp 2008. Han hade tidigare kontakt med ägaren Mikael Ivarsson, som hade fått festivalen på fötter efter ett par konkurser under tidigare ägare. Mats såg stora möjligheter att vidareutveckla konceptet.

Rockfestivalen är numera en del av flera i en bred, kommersiell satsning runt intresset för rockmusik och den kultur som växer upp kring den musikformen.

- Många ser SRF som en hobby. Inte bara en fyradagars festival. Man prenumererar på Sweden Rock Magazine, åker på rockkryssning på vintern, köper våra kläder och handlar våra ”brandade” drycker på Systemet, förklarar Mats Natvig.

Sidoprojekt minskar risktagandet

Tillväxten i bolaget sker nu i gemensamma kommersiella projekt med företag som Fristads Kansas, Bahco och flera fordonspartners, som profilerar sina produkter med Sweden Rock-touch, samt i gemensamma kampanjer med externa partners via Sweden Rocks webb och Facebook-sida.

- Ju mera sådant vi skapar, desto lägre blir risken i själva grundarrangemanget. I det avseendet avviker vi från andra arrangörer, förklarar Mats Natvig.

Ägargruppen består av 9 personer som alla är aktiva i verksamheten och Mats Natvig säger att ägarincitamentet är viktigt för att knyta den bästa kompetensen till bolaget. Totalt jobbar ca 25 personer heltid året runt inom verksamheten olika grenar och ytterligare två av dem är växjöbor.

Innehåll, service och säkerhet

- Nu arbetar vi med tre ledord: Innehåll, service och säkerhet. Hösten går åt till att utvärdera sommarens festival, ändra det som behövs och lägga planen för nästa år. Efter nyår handlar det bara om genomförandet av kommande festival i juni.

Festivalbesökarna är i genomsnitt 39 år och kommer från 53 olika länder. 90 band spelar från fyra scener i fyra dagar. Evenemanget genererar c:a 111 miljoner i generella turistintäkter i Sölvesborgsregionen, enligt HUI undersökning 2015. För kommunen är SRF:s lokalisering en varmt omhuldad företeelse.

SRF AB omsatte 2014 c:a 93 miljoner med ett årsresultat på 22 miljoner. Enligt Natvig ökar omsättningen starkt 2015 och allt pekar på ytterligare ett rekordår. Bolaget tycks vara en ”guldgruva”.

- Men vi kan inte vila på några lagrar utan vår avsikt är att nästa festival ska bli lite bättre än den förra. Vi fokuserar inte på hur vi ska sälja fler biljetter, utan på hur vi ska utveckla övriga bitar. Vi tänker inte bli större publikmässigt än 35 000 per dag.

Stora folkmassor i rörelse

Framtiden innehåller visioner, men han vill inte berätta något om dessa. En önskan vore att MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) tog ett fast grepp om regelverket för genomförande av stora publika evenemang, tycker han.

- Besökaren har rätt att kräva ett säkert genomförande, men som arrangör har man också rätt att kräva att myndigheterna förstår situationen och att tillämpa en föråldrad alkohollags krav på begränsade serveringsytor på stora publika evenemang kan snabbt skapa mycket farliga situationer för besökarna.

- Om 30 000 människor ska skifta scen på tio minuter, mellan två framträdanden, och samtidigt hinna besöka toaletten och köpa mat och dryck, så är sannolikheten stor för incidenter om publiken inte kan röra sig fritt på evenemangsområdet, menar Mats Natvig.