Tack för mig

Under mina tre år som regionchef på Företagarna i Kalmar och Kronoberg har jag fått en unik inblick i Småländskt näringsliv, regionens fördelar och utmaningar. Jag har bland annat lärt mig uttrycket redig och hur centralt det är i smålänningarnas vardag kopplat till företagande och arbetsinsatser. Det är framförallt tre områden som jag vid flera olika tillfällen stött på som är värda att nämna.

Urbanisering

Den förra landshövdingen Christina Alsér sa ofta att urbaniseringen inte är någon naturlag. Jag och min familj är ett levande bevis på att det stämmer. Vi flyttade från Stockholm till Småland utan några som helst kopplingar. Fler likt oss väntar i storstäderna på att höja sin levnadsstandard. I takt med att allt fler människor flyttar till storstäderna, och fler arbetsuppgifter digitaliseras kommer också fler söka sig till platser med högre livskvalitet och lägre fastighetspriser. Men här måste vi tillsammans hitta på sätt att skapa attraktiva samhällen utanför tätorten. Inte minst kring pendlingsstråken där det finns en marknad för företag att etablera sig. Väg 37 mellan Växjö och Oskarshamn är en sådan sträcka, 127 km och med enbart ett synligt serviceställe. Det borde finnas marknad för i vart fall ett till ställe?

Affärs och politikutveckling

Tillverkningsindustrin är ryggraden i den Småländska ekonomin. I Småland har vi under en lång tid tillverkat produkter som vi sålt till andra företag som i sin tur sålt dem till slutkund. I takt med att fler och fler av dessa tillverkande företag automatiserar sina verksamheter kommer de inte ha behov av lika mycket personal. Konkurrensen från utlandet är även hård och många småländska företag uppger att utländskt ägande hos sina kunder är ett stort hot. Klassiska underleverantörsproblem helt enkelt. Flera av våra duktiga underleverantörer behöver tillsammans med företag från andra branscher starta samarbeten och utveckla egna produkter, tjänster och processer. För att det ska kunna ske behöver Småland bland annat fler konsulter som kan hjälpa till med den utvecklingen. Men minst lika viktigt är att regional och lokal politik utvecklas till syfte att understödja den utvecklingen-att syssla med enbart det som kostar pengar kommer aldrig vara en hållbar politik. Politiken måste syfta mer till att hjälpa företagen växa här i Småland.

Besöksnäringen

Hemmablindhet är en av de farligaste tillväxthinder som finns. Våra täta skogar är ofta en sak vi som bor här ser med blandad förtjusning. Men våra central och sydeuropeiska grannar tycker den är fantastisk, för det är något som de inte har. Detta behöver vi bli bättre på att investera i. Inte minst att förmå branscher som idag inte arbetar med besöksnäring men som har ett stort besöksvärde att affärsutveckla kring. Ett sådant exempel är grön näring. Vilken småbarnsfamilj vill inte övernatta på en bondgård, och hur många mjölkbönder är inte i behov av tillskott i kassan?

På temat att de småländska företagen är i behov av fler konsulter så tar jag på mig en annan hatt framöver. Genom mig kommer Företagarnas medlemmar i Småland få en egen juridisk rådgivare som de kan nyttja obegränsat inom ramen för vår fria telefonrådgivning, mot en liten kostnad hjälper vi även till med tvister, förhandlingar och avtal. Välkommen att höra av dig på telefon: 0771 45 45 45 så kan vi tala vidare.