• - Vårt uppdrag är att utveckla affärsmodellen till att nå lönsamhet och ge sysselsättning, säger Jeanette Johansson, kommunikatör på Företagsfabriken.

Teamet avgörande för kompetensutveckling på Företagsfabriken

Företagsfabriken på Videum Science Park i Växjö följer ett företag från uppstartsfasen till ett fullfjädrat bolag. En avgörande beståndsdel i företagsbyggandet är att bygga nätverk, som kan bidra med att företaget växer utifrån den kompetens som tillförs företaget och skapar sysselsättning.

Utgångspunkten för att bygga upp ett framgångsrikt företag med vind i seglen är att formulera en bra affärsmodell från början.

- Målet är att vi ska hitta drivkrafterna, som kan utvecklas och därmed ge fler jobb. Vi granskar affärsmodellen som kan vara inkörsporten till att komma in hos oss. En del ser det som ett nålsöga att antas hos Företagsfabriken, där det ställs krav redan från början. Med rätt coachning har vi hjälpt flera företag att växa, säger Jeanette Johansson, kommunikatör på Företagsfabriken.

Grundbulten för att komma in på Företagsfabriken är att företaget kan visa upp ett bra team som tillsammans kan utveckla verksamheten och generera sysselsättning.

- Vad som ska ingå i teamet är möjligheterna att tillföra den kompetens som kan få företaget att ge nya arbetstillfällen. Om kompetensen saknas vid det aktuella tillfället ska teamet utökas för att stärka möjligheterna att komplettera affärsmodellen, säger Jeanette Johansson.

Företagsfabrikens modell kan jämföras med det aktuella koncept som Arbetsförmedlingen presenterar och som går ut på att ge praktikplatser till nysvenskar.

Även ALMI jobbar med ett dokument som handlar om att kunna analysera hur långt affärsmodellen har kommit utifrån 50-60 frågor i ett formulär med fokus på affärsutveckling.

De företag som antas i Företagsfabrikens så kallade inkubationsprocess för nya tillväxtföretag får gå igenom olika stadier för att hitta sin slutliga form.

- Uppdraget är att skapa sysselsättning. Ett första skede kallas förinkubation, där företagsmodellen prövas i ett första skede.

Om affärsmodellen har utvecklats i denna inkörningsfas, får företaget chansen att gå igenom en coachningsprocess i två år hos Företagsfabriken för att såsmåningom slussas ut med utvecklingspotential i det verkliga livet.