• Teknikens Hus kommer att byggas enligt krav för ”miljöbyggnad silver”, med mycket låg energiförbrukning.
  • Joanna Kron på GoTech är glad över att Teknikens Hus äntligen kommer till stånd.

Teknikens Hus blir ”möjligheternas hus”

Efter fyra år av förberedande diskussioner är det äntligen klart för satsningen på ”Teknikens Hus” i Växjö. I juni undertecknades en avsiktsförklaring mellan Linnéuniversitetet, Växjö kommun och föreningen GoTech/Sydsvenska Handelskammaren, om en satsning för att kraftsamla kring näringslivets behov av kvalificerad teknisk kompetens.

Initiativet till satsningen kommer från början från föreningen GoTech. I föreningen ingår ett 15-tal teknikföretag i Växjö-Alvesta, med VD:n för Volvo CE i Braås Jörgen Sjöstrand som ordförande och Joanna Kron som verksamhetsansvarig.

- GoTechs styrka är den lokala förankringen och den ska vi fortsätta med. För Teknikens Hus vill vi ha med företag från ett större geografiskt område och därför bildar vi just nu en förening för att driva det engagemanget, säger Joanna Kron.

Teknikens Hus lokaliseras till Linnéuniversitetet och kopplas ihop med hus M, där olika tekniska utbildningar finns. Byggstarten blir nästa år och målet är att ta huset i bruk vid starten av höstterminen 2017.

Teknikens Hus blir ett ”Möjligheternas hus”, genom att fungera som samlingspunkt för akademi, studenter och näringsliv. Huset ska vara en plats för undervisning, forskning och utveckling. Utbildningar kommer att kunna bedrivas på olika nivåer, från grundskola till universitet, samt YH- och vuxenutbildningar.

- Eleverna på el-, teknik- och industriprogrammet på gymnasierna kan till exempel komma att studera sina karaktärsämnen i svetsning, svarvning etc. i Teknikens hus, men läsa språk och andra ämnen på sin gymnasieskola, berättar Joanna Kron.

I byggnaden kommer det att finnas stora verkstadsytor, med öppen och attraktiv design, CNC-installationslabb, vibrationsprovning, prototypverkstad och verkstäder för bland annat design och el-automation. Där kommer också att finnas kontor för GoTech samt konferens- och samlingsytor för seminarier och utställningar.

Det nya huset på 1500 m2 byggs av Videum och drivs med finansiering av Växjö kommun (60%), Linnéuniversitetet (20%) och GoTech/Handelskammaren (20%). För närvarande pågår framtagning av lokalprogram och Videum räknar med att parterna är överens om innehållet i oktober, varefter man sätter igång med ritningsframtagning.