• -Affärsrådgivning en stor del av vår verksamhet, säger nya kontorschefen Teresa Nordling.
  • De nya skräddarsydda digitala plattformarna innebär att kunderna är uppkopplade hela tiden mot den webbaserade plattformen, som kallas Mitt kontor.
  • Eva Ljunggren, auktoriserad redovisningskonsult.
  • Teresa Nordling, kontorschef, och Eva Ljunggren, auktoriserad redovisningskonsult, ser till att LRF Konsult i Växjö kan serva kunderna inom ett brett fält av områden, inte minst affärsrådgivning och juridik.

Teresa Nordling ny chef på LRF Konsult

Vill lyssna på kundernas behov

Teresa Nordling är ny kontorschef på LRF Konsult i Växjö. Genom sin bakgrund som skogsmästare har hon en känsla och förståelse för vad som efterfrågas inom lantbruksnäringen.

- Vi lyssnar på vad kunderna vill ha. Idag har många kunder ett behov av att ha en digital plattform att kommunicera med sin ekonomiska eller juridiska rådgivare på och det kan LRF Konsult ge dem. Rådgivning och analys till ett företag ska vara tillgängligt på ett smidigt sätt. LRF Konsult har sin egna digitala plattform som lätt kan användas av våra kunder via deras dator, padda eller smartphone. LRF Konsult är ett fullservicekontor med ungefär hälften av våra kunder på landsbygden. Idag har vi minst lika många kunder i städerna. Det innebär att vi måste vara en heltäckande verksamhet som ska kunna ge lika god service till våra kunder i städerna såsom på landsbygden, säger 43-åriga Teresa Nordling.

På agendan har LRF Konsult det mesta inom ekonomi, affärsrådgivning, skatt, juridk och fastighetsförmedling. Verksamheten har som mål att få småföretag att växa genom att erbjuda den främsta kompetensen inom ekonomi, skatt och juridik.

Som kontorschef vill hon stryka under att det är viktigt att inte bortse från de ekonomiska aspekterna som berör ens företagande

Familjerätten i fokus

- Som ett exempel kan familjerätten spela stor roll för många entreprenörer. Det gäller att hålla ordning på de privata familjeförhållandena i relation till företagandet genom att tänka över vilka avtal som kan vara relevanta att teckna. Detsamma gäller för rena affärsjuridiska frågor såsom exempelvis kompanjonavtal för aktiebolag. LRF Konsult i Växjö har rådgivning inom ekonomi, skatt, juridik och fastighetsförmedling under samma tak, betonar Teresa Nordling.

LRF Konsult i Växjö har idag 12 anställda för att täcka upp de flesta kompetensområdena, vilket behövs i ett typiskt entreprenörs- och jordbrukslandskap som Kronoberg. LRF Konsult har också kontor i Ljungby och Älmhult och har anor sedan snart 100 år tillbaka med stark tradition på den kronobergska landsbygden.

Sammanlagt i hela landet har LRF Konsult 132 kontor med inriktning på juridik, affärsrådgivning och inte minst redovisning.

Redovisningskonsult

En av de anställda på LRF Konsults Växjökontor är Eva Ljunggren, som är auktoriserad redovisningskonsult.

- Idag är alla våra kunder uppkopplade på en webbaserad plattform, som heter Mitt Kontor. Till Mitt Kontor kan ett antal olika digitala tjänster kopplas så som bokföring, elektronisk fakturahantering eller resultat och analysverktyg. Det finns olika typer av digitala tjänster beroende på vad för slags företag man driver men alla tjänster går att nå under stora delar av dygnet vilket innebär att kunden när som helst kan ta upp exempelvis en bokföringsfråga med oss, säger Eva Ljunggren.

Både Teresa Nordling och Eva Ljunggren betonar att LRF Konsult, som är ett dotterbolag till LRF, har som mål att få landets småföretagare att växa genom att erbjuda rådgivning med fokus på affärsnytta för kunderna. Kunderna ska få en enklare vardag med hjälp av rådgivning och unika digitala lösningar.

- Vi följer noga utvecklingen i den skatteförenklingsutredning som pågår genom Skattebyrån, vår specialistkompetens på skatt, vilka ofta är delaktiga i statliga utredningar eller driver principiella skattefrågor i domstol.

- Skatteförenklingsutredningen kan komma påverka många av våra skogsägare om de förslag som ligger går igenom. När det gäller vår egen verksamhet är vi miljöcertifierade, vilket innebär att vi vill leva som vi lär, säger kontorschefen Teresa Nordling.