• Tillverkning av detaljer till Terri-maskinerna ger mycket internt jobb till grundverksamheten i Alfing Produktion, förklarar Hans Johansson.
  • Terri finns i två varianter, den mindre ”3020” och en större modell ”34” med trippelboggi och fyrhjulsdrift. Som kombimaskin kan den skiftas från skotare till skördare på en halvtimme, säger VD Hans Johansson.

Terri lanserar ny maskin på Elmia Wood

De nya Terri-modellerna som Hans Johansson kunde visa upp på Elmia Skog för två år sedan väckte stort intresse. På Elmia Wood den 5-8 juni i år kommer han med en helt ny modell, som ska komplettera den skotare och den kombimaskin som Terri redan har. Vad den nya modellen kan, vill han vänta med att avslöja tills lanseringen.
Hans Johansson tog över Alfing i Älmhult 1993 efter en konkurs och har sedan dess vuxit stadigt från noll till 100 mkr, med vinst varje år.
Kontinuerliga investeringar i allt mer kvalificerad maskinpark har gett Alfing en bra konkurrenskraft som legotillverkare och det är den delen som svarar för två tredjedelar av omsättningen.
- Men efter finanskrisen 2008 insåg jag att vi behövde något att jämna ut beläggningen med, säger Hans. Med enbart lego, kan man inte tillverka mot lager, när orderingången tryter, men har man en egen produkt så kan man det i viss utsträckning.
Alfing legotillverkar många olika produkter inom ”plåt och svets”, t.ex. 10 000 sjukhussängar per år, bordsunderreden, plåtchassin till elek-tronikprodukter, inredningsdetaljer och en mängd annat.
Men man har också gjort sig känd för sina sittplatssektioner inomhus, som t.ex. hemmaarenorna för Färjestad, Växjö Lakers och Luleå Hockey.
- Terri har funnits länge på marknaden, men när vi övertog varumärket och produkterna och flyttade tillverkningen till Älmhult för tre år sedan, fick vi bara med oss en prototyp, utan dokumentation. I dag är den helt färdigutvecklad och specificerad.
- Terri startades i Finland 1974 och köptes av den svenska importören 1994. Det har tillverkats ungefär 1 500 maskiner genom åren och över 1 000 finns fortfarande i drift, säger Hans Johansson. Vi gör 15-20 maskiner per år.
Styrkan hos Terri är att den passar bra in i dagens miljötänk i skogsbruket, eftersom maskinen är mycket skonsam mot marken. Den går på band, monterade på trippelboggi, vilket gör att marktrycket inte blir större än under fötterna på en man.
Därför tar man sig fram i sank och blöt terräng, utan att skada marken.
- Det är ju en nischmaskin, som finner sina kunder både hos mindre skogsägare som kör själva, och kanske hjälper grannarna, och hos större bolag som behöver avverka och skota fram partier av virke också där de stora maskinerna inte kan köra, utan att trycka sönder mark och vegetation. Men även kommuner har köpt Terri för att kunna avverka i stadsnära miljö.
Alfing är nu på gång att bygga upp ett nät av återförsäljare och serviceverkstäder för Terri runt om i landet, men man har också export till bl.a. Tyskland och Tjeckien.
- Vi möter ju en efterfrågan på inbytesaffärer, och där behövs ett samarbete med maskinfirmor, förklarar Hans.
Siktet är inställt på fortsatt tillväxt. Det är företagsbyggandet som driver Hans och han är inte klar ännu. Långt därifrån.

FAKTA/ ALFING I ÄLMHULT AB
Grundat år:    1993
Ägare:    Hans och Kerstin Johansson
Bransch:    Verkstad
Antal anställda:    70
Omsättning:    100 mkr