• Klas Thorsson startade Thorssons Fasadrenovering AB 1965. Vid årsskiftet lämnade han över sin del till sönerna Peter och Roger Thorsson. Foto: Lena Dahlberg
  • Thorssons Fasad AB putsar nya hus men tilläggsisolerar och putsar även äldre trähus. Foto: Lena Dahlberg

Thorssons 50-årsjubilerar - och genomför generationsskifte

Det är drygt 50 år sedan Klas och Åke Thorsson startade Bröderna Thorssons Fasadrenovering i Västervik. Vid årsskiftet förde Klas söner Peter och Roger Thorsson arvet vidare.

Klas Thorsson har jobbat inom branschen i hela sitt liv. Från början som anställd, men när företaget flyttade från Västervik stannade Klas och hans bror Åke kvar i sin hemstad och startade eget istället.

– Då var det enbart handkraft och murslev som gällde. Idag har den som jobbar med fasadrenovering en hel del maskiner till sin hjälp, även om det fortfarande är många jobb där du måste göra allt för hand.

Renoverar kulturhus

Till att börja med hyrde företaget in sig i lokaler på Stenhamra, sedan början av 1980-talet finns de på Karstorps industriområde där de byggde en egen fastighet.

– Då ombildade vi även till aktiebolag och bytte namn till Thorssons Fasad AB.

Fastigheten såldes 2005 eftersom det inte längre fanns behov av lagerlokaler.

Thorssons utför allt som har med fasadrenovering att göra: tilläggsisolering, putsarbeten, blästring och högtryckstvätt. Men även takläggning och balkongrenovering.

– Vi renoverar en hel del kulturhus, ofta i samarbete med Kalmar Läns museum. Då krävs det andra tekniker, till exempel att man blandar halm eller lera i murbruket.

Thorssons Fasad har bland annat gjort fasaderna på Nya vattentornet, Corner, Saluhallen samt kvarteren Fogden och Brukspatronen.

Generationsskifte

Putsade hus är populärare än någonsin. En del väljer putsad fasad från start när de bygger nytt, andra tilläggsisolerar sitt trähus och passar då på att byta fasad.

– Är jobbet ordentligt gjort kan det hålla i 70, 80 år. Du behöver inte heller måla om lika ofta som du måste göra med en träfasad.

Hur ser framtiden ut för branschen?

– Tyvärr är det få ungdomar som vill utbilda sig till murare. De flesta som går någon byggutbildning inriktar sig hellre mot snickeri. Men jobb finns det.

Thorssons Fasad jobbar i huvudsak i Kalmar län och södra Östergötland. Företaget har fyra anställda, plus inhyrd personal.

Klas söner Peter och Roger Thorsson har jobbat i företaget sedan slutet av 1980-talet. 1998 löste de ut sin farbror Åke och från och med den 1 januari 2016 övertog de Klas del i Thorssons Fasad.