• – Idag har vi 9000 företag i Växjö. Av dessa är 4200 aktiebolag. Samtliga branscher är lönsamma. Näringslivschefen Thomas Karlsson och näringslivsutvecklaren Björn Collin på Växjö kommuns näringslivskontor har bråda dagar men angenäma bekymmer just nu för att hitta ledig verksamhetsmark till både expanderande och nya företag som söker sig till Växjö.
  • 3000 nya jobb till Växjö de senaste fem åren inom den privata sektorn innebär en rekordartad ökning på 13 procent, vill Björn Collin och Thomas Karlsson på Näringslivskontoret framhålla.

Tillväxt stark som en björn i Växjö kommun

Alltime high av företagstillväxt och nya jobb

Det sjuder överallt i Växjö kommun just nu. Näringslivskontoret har idel angenäma bekymmer och all time high när det gäller expansion av företag och jobbtillväxt. – Under 2010-15 har det skapats 3000 nya nettojobb inom den privata sektorn i Växjö, det betyder en ökning med 13 procent, säger Thomas Karlsson, näringslivschef de senaste tio åren under denna framgångsera utan motstycke med en tillväxt stark som en björn inom alla branscher.

Idag måste kommunen söka med ljus och lykta för att hitta ny attraktiv verksamhetsmark till alla företag som vill etablera sig och växa i kommunen. Näringslivskontoret sätter till alla klutar för att inte missa något nytt företag av rang som söker sig till framtidskommunen Växjö.

Tre branscher växer mest just nu i Växjö. Det är IT, logistik och besöksnäringen som toppar expansionslistan.

Besöksnäringen ökar med 50 procent

– Besöksnäringen har skapat 50 procent fler jobb och inom logistik och partihandel har vi fått 700 nya arbetstillfällen sedan 2010, fortsätter Thomas Karlsson. Dessa branscher har ersatt nedlagda KF, ICA och Skrivab.

Dilemmat för närvarande är att många jobb inte kan tillsättas eftersom det inte finns någon som kan ta dem. Efterfrågan på kompetent personal är enorm över hela fältet, från den offentliga sektorn, lärare, sjukvård och omsorg till tillverkningsindustri, bygg, service, hotell och restaurang.

– Tidigare har vi haft en stor brist inom teknik- och IT-sidan. Numera gäller missmatchningen för i princip alla branscher.

Växjös ambitiösa näringslivschef kan konstatera en fantastisk jobbtillväxt som med råge överträffar både Jönköping och Helsingborg.

– Idag har vi 9000 företag i Växjö. Av dessa är 4200 aktiebolag. Samtliga branscher är lönsamma. Detta är unikt för landet. Inte minst märks denna tillväxtboom inom bygg och detaljhandel. Starka idag är också Nordenlogistik och e-handel.

Thomas Karlsson påpekar att digitala sektorn och it ger 5000 jobb inom kommunen, vilket innebär att Växjö med sina 460 företag i branschen kan ståta med näst starkaste IT-klustret efter Stockholm.

Dessutom har logistikföretag som Atea Logistics, Staples, Abena, Wilo Nordic och XLLINC etablerat sig i Växjö på senare tid. Inom e-handeln är Nordic E-Commerce, Outnorth och Furniture Box nya snabbväxare.

Nya markområden tas hela tiden i anspråk för företagsetableringar i Växjö. Näringslivsutvecklaren Björn Collin upplever ett enormt tryck just nu när det gäller efterfrågan på verksamhetsmark:

– Expansionen märks framför allt på Norremark. All mark är idag tecknad för nya företag inom handel, service och teknik. På området Ekeberg är södra slingan utbyggd. Bredvid den gamla bilskroten finns idag stora nya utvecklingsområden. Södra delen är upptecknad främst av miljöteknikföretag och entreprenadföretag. Det händer mycket hela tiden. I höstas uppstod behov av marketableringar inom lager och logistik och bara de senaste veckorna har fyra nya etableringar tillkommit, och nu byggs även den norra slingan ut med 16 hektar. Dessutom tillkommer nya kontorsmöjligheter på flera ställen. Nya etableringsplaner finns också På Videum och i västra delen av staden både inom Regementsstaden och vid flygplatsen.

– Idag står det klart att Postnord etablerar sig på ett 95 000 kvadratmeter stort område motsvarande tio fotbollsplaner tomtyta. Nästa steg är planläggningen av industrimark vid det så kallade Öjabymotet i närheten av Jönköpingsvägen och Alvestavägen, säger Björn Collin.

 

Fakta

Växjös expansion av marketableringar märks i synnerhet på Norremark. All mark är idag tecknad för nya företag inom handel, service och teknik. På området Ekeberg är södra slingan utbyggd. Bredvid den gamla bilskroten finns idag stora nya utvecklingsområden. Södra delen är upptecknad främst av miljöteknikföretag och entreprenadföretag. I höstas uppstod behov av marketableringar inom lager och logistik och bara de senaste veckorna har fyra nya etableringar tillkommit, och nu byggs även den norra slingan ut med 16 hektar. Dessutom tillkommer nya kontorsmöjligheter på flera ställen. Nya etableringsplaner finns också På Videum och i västra delen av staden både inom Regementsstaden och vid flygplatsen.