• Sebastian Bocaciu bodde i Väckelsång som liten och efter en lång karriär i näringslivet har han nu återvänt till Tingsryds kommun som näringslivsutvecklare.

Tingsryd stärker kontakterna med näringslivet

- Tekniskt sett är det ingen stor skillnad mot att bedriva kundtjänst i ett företag. Det är stora likheter i processen mellan en medborgarorienterad kommun och ett kundorienterat företag. Skillnaden ligger i styrningen. I kommunen är det väljarna som styr via politiska mandat. I företaget är det ägare och VD.

Den analysen gör Tingsryds näringslivsutvecklare Sebastian Bocaciu, som sedan i augusti jobbar som vikarie på posten under ett år. Och han tycker att han har hamnat mitt i en intressant utvecklingsfas.

Utökade resurser

- På ett sätt har kommunen växlat upp sina resurser inom näringslivsarbetet. Den ordinarie näringslivsutvecklaren Thomas Mattsson är föräldraledig och jag ersätter nu hans funktion som näringslivsutvecklare där han har haft en 50 procent tjänst. Jag arbetar nu 100 procent men det innebär också att min tjänst ser något annorlunda ut i det operativa arbetet.

Sebastian Bocaciu har tidigare erfarenheter från olika företag med inköpsansvar, personalansvar och som företagssäljare, Key Account Manager, säljcoach och marknadschef. Till Tingsryd kommer han från en befattning i Göteborg.

- Jag lämnade ett fast jobb för detta vikariat, och det säger kanske något om min inställning till det här uppdraget, frågar han retoriskt.

Vill förbättra företagsklimatet

Tingsryds kommun har fallit kraftigt i Svenskt näringslivs ranking av det lokala näringslivsklimatet. Med 80 platser ner till plats 208, näst lägst ner i Kronobergs län. I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) mätning av Nöjd Kund Index (NKI) landar Tingsryd på 63, där rikssnittet är 68. Detta är siffror som givetvis analyserats i kommunen.

- Jag har inte varit här så länge ännu, men jag vet att vi sedan årsskiftet har satt igång med ett målmedvetet arbete för att förstärka och förbättra kontakterna mellan kommunen och näringslivet. Vi har en utvecklingsavdelning som överlappande varandra arbetar med näringslivsutveckling, landsbygdsutveckling, turismutveckling och integrationsarbete.

Politiker gör företagsbesök

I samma vecka som denna tidning kommer ut besöker politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott ett 40-tal företag i kommunen. Företagsbesök är något som vanligtvis görs både av tjänstemän som politiker, men i denna fas är det en del av en politisk grund till en pågående utvecklingsprocess.

- I företagstermer skulle man kunna kalla det för en "marknadsanalys" menar Sebastian Bocaciu.

I november arrangerar Tingsryds kommun, tillsammans med en rad lokala företagarorganisationer, banker m.fl. årets Företagsgala för att fira företagarandan i kommunen i Gibson Auditorium, den nybyggda musik- och konferensarena som byggdes åt Academy for Music and Business (AMB), som SN tidigare skrivit om.

- Själv tror jag mycket på betydelsen av interaktion mellan människor. Det är i mänskliga möten utveckling sker. Min förhoppning är att jag ska kunna bidra med mina erfarenheter – och att min insats ska ha betydelse näringslivet i Tingsryds kommun.