• Tioårsjubilerande Torsviks kraftvärmeverk från luften är en imponerande syn. Foto: Jönköping Energi
  • Karin Hessel, Lars Svensson, och Linda Svensson visar runt på det hypermoderna kraftvärmeverket i Torsvik.
  • Daniel Johansson och Liselott Karlsson har hand om övervakningen vid detta pass på Jönköping Energis toppmoderna anläggning.
  • Linda Svensson, kommunikatör på Jönköping Energi, visar de smått klassiska skorstenarna på Torsvik.

Tioårsjubilerande kraftvärmeverk i Torsvik ger värme åt Jönköpingsborna

Fjärrvärme till 30 000 hushåll i Jönköping kommer från kraftvärmeverket i Torsvik. Samtidigt produceras hushållsel till 25 000 abonnenter i området. Det bränsle som används i de båda pannorna är huvudsakligen avfall och biobränsle. – Pannan för avfall firar i år tioårsjubileum. I den andra pannan, som byggdes 2014, eldas biobränsle så som flis. Avfallet som vi eldar är sådant som inte kan återvinnas på annat sätt, säger Linda Svensson, kommunikatör på Jönköping Energi.

Genom dessa båda anläggningar har Jönköping Energi nästan helt kommit bort från oljeberoendet. Oljan används bara vid start och stopp vid anläggningen på Torsvik.

– Avfallet eldas året runt förutom en period med 2-3 veckors revision och vi tar emot avfall från både hushåll och företag, säger driftchef Lars Svensson.

De båda blocken för eldning av avfall respektive flis på kraftvärmeverket i Torsvik har kostat lite styvt en miljard vardera och en innebär en enorm miljösatsning, som bland annat innebär att Jönköpingsborna tillsammans har undvikit koldioxidutsläpp med 310 000 ton. Detta kan man utläsa av Jönköping Energis andra klimatbokslut från 2015. Som en jämförelse kan man dra slutsatsen att detta ger samma resultat som om alla kommuninvånare skulle ställa bilen ett och ett halvt år.

Effektiv sortering och förbränning

Sammanlagt producerar Jönköping Energi 150 Megawatt fjärrvärme i Torsvik. Dessutom tillkommer 45 Megawatt elproduktion. I kontrollrummet, som har bevakning av anläggningarna 24 timmar om dygnet, sitter Daniel Johansson och Liselott Karlsson. Sällan uppstår det några större problem, men skiftchefen Karin Hessel påminner dock om det strömavbrott som nyligen inträffade.

– Principen är att vi eldar det billigaste bränslet först, vilket är avfallet. Avfallspannan klarar temperaturer ner till 8-9 grader. När det blir riktigt kallt som i januari i år, när vi uppmätte temperaturer ner till minus 17-20 grader, eldade vi med avfall och alla våra biobränsleanläggningar, berättar Lars Svensson.

Förutom värme- och elproduktion har Jönköping Energi även förbehandling av matavfall för biogas på Torsvik. Slurryn, som matmixen kallas, körs till Simsholmen och blir till biogas för att bland annat driva Jönköpings stadsbussar.

– Vi har behov av 160 000 ton avfall varje år och av detta är 50 000 ton avfall från hushåll. När det gäller flis, har vi ett upptagningsområde på en femmilsradie. Av den el som vi säljer, producerar vi själva 30 procent på kraftvärmeverket på Torsvik och ytterligare 10 procent från vatten- och vindkraft, säger Linda Svensson.