• Tore Lindström VD på Tranås United. Foto: Tranås United

Tranås United - Ett starkt Näringslivsbolag

De arbetar för att det ska vara enkelt att etablera och utveckla sin verksamhet i Tranås. Staden ligger i ett expansivt och spännande område med närhet till två storstadsregioner.

Tranås United är ett näringslivsbolag som ägs av en stiftelse som i sin tur har sex stycken ägare, varav kommunen är en.

Stor kunskapsbank

Bolaget är till för att hjälpa företag eller blivande företagare på vägen.

Bär du på en idé? På Tranås United finns en coach som stöttar dig på din resa att bli egen företagare. All rådgivning/coachning är kostnadsfri, konfidentiell och sker på plats i Tranås.

Deras coach är en del av Science park i Jönköpings län, vilket innebär att du genom denna får ta del av en stor kunskapsbank och brett kontaktnät.

Egen kontorsplats

När du väl har startat ditt företag kan du få möjlighet att skriva tillväxtavtal med Science Park och på så vis också få tillgång till en rad olika tjänster, exempelvis:

Kontorsplats på Tranås United, kvalificerad rådgivning, nätverk, seminarier och kontakter

De hjälper också gärna till att utveckla ditt företag vidare, genom rådgivning, eller information om olika finansieringsalternativ. Tranås United är också behjälplig vid generationsskifte och ägarskifte ute i verksamheterna.

– Företagens frågor är viktiga att jobba med, berättade VD Tore Lindström. Det gäller att fånga upp dessa frågor som är viktiga för företagens utveckling i kommunen.

– En viktig punkt just nu är behovet av fler nya lokaler och byggnader. Vidare så har företagen här likt andra orter svårt att hitta utbildad och kompetent personal.

– För övrigt är vi tacksamma för den goda fart som vi har inom näringslivet i vår kommun

Bra mål

Lindström berättade också att de arbetar för att nå sitt huvudmål, där de ska ha nått 20 000 invånare inom kommunen till 2025. Idag är de 18 900. Just nu jobbar Tranås United mycket med att stimulera ett ökat bostadsbyggande genom projektet Boplats Tranås.

– Tranås är en expansiv kommun, och vi ser tillväxten långsiktigt. Då det gäller ökningen av invånare följer vi linjen bra. Kommunen har växt bra de senaste tio åren så det bådar nog gott även framöver. Vi har ett bra mål att förhålla oss till där alla saker vi gör ska leda till en god tillväxt, avslutade Lindström