Tranås utmärkte sig på kvalitetsmässa

Tranås profilerade sig som en framgångsrik kommun på Kvalitetsmässan i Göteborg i mitten av november som en av 150 utställare under det tre dagar långa evenemanget.

Kvalitetsmässan som hålls vartannat år är Europas största mässa och konferens för offentlig sektor och äger rum vartannat år.

Årets tema var det "Det nya Sverige", vilket rimmade väl med det kommunövergripande arbetssättet inom Tranås kommun. Detta innebär standardiserade utbildningar och coaching i egen regi, ett ökat ägandeskap, enligt Christel Esbjörnsson, samordnare på kvalitetsenheten i Tranås kommun.

Kommunen presenterade en egen programpunkt med fokus på digitalisering och att utveckla den offentliga sektorn.

Tillsammans ned Camilla Tjäder, sektionschef individ- och familjeomsorgen, Åsa Skoglund enhetschef ekonomienheten, och Ann Elofsson, enhetschef på Arbetscentrum, höll Christel Esbjörnsson ett föredrag med rubriken "Kan Ständiga förbättringar lösa välfärdens utmaningar?"