• Nässjö blir centrum för kontorsstolar, när Triton fördubblar produktionen på SB Seating. Fr v ses Berndt Axelsson, Lars Röiri och Thomas Hofvenstam. Foto: Edgar Weibull

Triton vill fördubbla produktionen på SB Seating i Nässjö

SB Seating befäster sin starka ställning som tillverkare av kontorsstolar med centrum i Nässjö. I början av december besökte koncernchefen Lars Röiri företaget i Nässjö tillsammans med Thomas Hofvenstam, som är Nordenansvarig hos ägarna Triton och ansvarig för investeringen i SBS.

- Vi har idag 120 anställda i Nässjö med en produktionskapacitet över 100 000 kontorsstolar årligen. Det innebär att en ny kontorsstol ser dagens ljus var tjugonde sekund. Målet är att fördubbla produktionen på sikt i Nässjö och även göra nyanställningar. Vårt mål är att konsolidera och fördubbla vår andel av försäljningen i Europa, där vi idag har åtta procent av marknaden. Vi har också etablerat säljbolag i Asien, Singapore, Shanghai och Australien för att stärka vår export internationellt, säger koncernchefen Lars Röiri.

Vid besöket fördes en dialog mellan företaget och Nässjö kommun som var inbjudna. Kommunledningen representerades av K.G Barthold, kommundirektör, Anders Carlgren, kommunalråd, M, Claes Johansson, VD i NNAB, och Stina Granberg, utvecklingschef.

Dragning med kommunen

Det blev en positiv dragning mellan kommunen och ägarrepresentanterna. Lars-Erik Alfredsson, produktionschef på SBS, svarade för presentation och rundvandring tillsammans med Lars Röiri och Thomas Hofvenstam och den lokala vd:n Berndt Axelsson. Berndt Axelsson berättade om hela utvecklingen och ägarskiftena i företaget, som grundades av familjen Rolf Holstensson i Bodafors 1975:

- SBS är idag en av de tio största arbetsgivarna i Nässjö kommun. Vi vill stryka under vårt intresse för samhällsutveckling och engagemang för lokalt företagande, som vi jobbar med dagligen på orten. Vi ser stora förutsättningar att utveckla produktionskapaciteten i Nässjö, där vi fortfarande jobbar i enskift, utvecklar Berndt Axelsson, vd i Nässjö.

Investeringsbolaget Triton köpte SB Seating i oktober förra året av förre ägaren Ratos, som ägt företaget sedan 2007.

- Vi ser Nässjö och Jönköping som en region, där SB Seating kan utvecklas genom att vi erbjuder ett helhetskoncept för våra kunder och anställda. Vi tror mycket på att göra Nässjö till en attraktiv bostadsort med en god livsmiljö och en väl utvecklad infrastruktur så att det går lätt att pendla in från kringliggande kommuner, förklarar Lars Röiri.

Tre familjeägda bolag

När Triton köpte SBS, Scandinavian Business Seating, i oktober 2014, innebar det ett övertagande av tre familjeägda företag. De tre företagen som ingick i affären var svenska RH i Nässjö, norska Håg och danska RBM. I somras köptes även holländska BMA upp av koncernen.

- SBS är ett av de mest välskötta företagen i vår portfölj. Vi har lagt upp en strategi att växa i Nässjö. Vi tror på en god logistiktillväxt och en industritillväxt på småländska höglandet. Därför väljer vi att göra en satsning här med ett strategiskt fokus på kontorsstolar med en kärnkompetens på SBS, säger Thomas Hofvenstam.

Företaget Triton investerar mellan 500 Mkr och 9 miljarder per bolag.

Det handlar om investeringar i medelstora bolag i Tyskland, Schweiz, Österrike och i Sverige, Norge, Finland och Danmark på den nordiska marknaden.

Koncernen har kontor i Frankfurt, Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn samt i London.

Det rör sig om investeringar i industribolag, som utgör 60 procent av portföljen, vilket framgår av Tritons policy. Investerare är pensionsfonder, statliga fonder, stiftelser, försäkringsbolag och universitet.

Triton är helt oberoende och partnerägt och investerar kapital i alla lägen av konjunktursvängningarna.

Triton är ägare i 30 bolag som idag omsätter mer än 140 miljarder SEK och bolagen har tillsammans mer än 60 000 anställda.