• Styrelsen i Tuna Intresseförening jublar över destinationspengarna som skall göra samhället till en attraktivare ort och gynna det lokala näringslivet.

Tuna drog den stora vinstlotten

Genom Astrid Lindgrens Värld har Vimmerby och hela närområdet fått ett ordentligt uppsving av besökande turister. Tillväxtverkets destinationspengar är tänkt att bidra till att ytterligare förlänga säsongen inom besöksnäringen, där Tuna intresseförening var en av organisationerna som ”belönades” när de första bidragen delas ut.
När styrgruppen i Vimmerby för någon månad sedan offentliggjorde vilka ansökningar som beviljats i detta första läge, fanns Tuna Intresseförening med - en ideell förening som tidigare mest arbetat "i den mindre skalan" med att försköna och göra samhället trevligt att bo och leva i.
Ulrica Wall, projektledare för den nya satsningen på turismen i Tuna , berättar hur ett lokalt engagemang har kunnat förändras till en ansökan om projektpengar från statliga Tillväxtverket.
– Hösten 2011 samlades många engagerade Tunabor för att diskutera hur vi skulle utveckla Tuna i stort. Efter två kvällar hade vi 90 idéer på papper och efter drygt ett år hade tio av idéerna förverkligats. I det läget visste vi inte ens om att Destinationsprogrammet skulle komma.

Ett enormt lyft

Ulrica är en av medlemmarna i den turismgrupp som bildats sedan dess, med målet att förbättra servicen i samhället med fokus på besöksnäringen. Detta arbete grundar sig egentligen på att förbättra servicen för alla besökare på väg till eller ifrån ortens stora turismmagnet, älgparken i Virum.
Sommaren 2012 iordningställde föreningens medlemmar en ställplats för husbilar, samtidigt som en privat näringsidkare öppnade en sommarrestaurang vid smalspåret. Tuna Torg är den naturliga samlingspunkten i samhället - där vägarna möts, rälsbussarna stannar vid stationen, med bank, butik och bensinmack på armlängds avstånd.
– Destinationspengarna som vi nu fått (837 000 kronor) blev ett enormt lyft för oss. Pengarna är öronmärkta för att bygga ut ställplatsen och att uppföra två offentliga toaletter. Genom förbättringarna får turisterna möjlighet att stanna lite längre, vilket i nästa steg ger nya möjligheter för andra lokala aktörer, förklarar Ulrica.
Pengarna skall också räcka till gammeldags leksaker för de yngsta, en hantverksbod där lokala hantverkare kan sälja sina alster och en informationstavla på flera språk.
– Genom bidragspengarna har vi fått en fantastisk möjlighet att utveckla Tuna samhälle. Allt beror på älgparken som lockar över 20 000 besökare varje år. I förlängningen ges fler turismaktörer nya möjligheter att helt eller delvis försörja sig inom besöksnäringen, sammanfattar Intresseföreningens nöjda projektledare.
De andra aktörerna som fick klartecken för sina utvecklingsplaner var Astrid Lindgrens Näs (6 200 000 SEK) för en satsning på trädgård/uterum i Vimmerby, Virums Älgpark (300 000 SEK), naturstig och informationstavlor och Skogens Honung (34 900 SEK) för en satsning på ekoturism och naturnära resmål.
Styrgruppen i Vimmerby har sammanlagt 20 miljoner kronor att fördela under tre år i detta unika projekt.