• Inger Nordänger och Ola Thorén leder de två IKEA-fabrikerna i Hultsfred.

Två fabriker under IKEA:s paraply

Sedan några månader tillbaka har Swedspan- och Swedwoodfabrikerna i Hultsfred bytt namn för att helt passa in i koncernens stora industrigrupp - och heter nu IKEA Industry Hultsfred AB.

IKEA:s övertagande av Swedspan skedde 1996 och för fem år sedan byggdes Swedwoodfabriken alldeles intill, för tillverkning av stommar och hyllplan till en av IKEA:s garderobsserier.

– Även om vi haft samma ägare så har vi befunnit oss utanför IKEA:s industrigrupp. Genom namnbytet blir vi nu mer en del av företagets varumärke - vilket samtidigt betyder att vi på ett mer handfast sätt ingår i koncernens målbild, strategier och visioner, säger Ola Thorén, fabrikschef på Division Flatline på IKEA Industry Hultsfred som är Swedwoodfabrikens ”nya” företagsnamn.

Personalpolitik

Som fabrikschef för Division Boards på IKEA Industry Hultsfred (Swedspan) finns Inger Nordänger sedan snart fyra år och även Inger uppskattar att fabrikerna nu finns samlade under samma tak.

– Det känns rätt att vara med ordentligt under IKEA:s flagga. Det ger både skalfördelar i form av gemensamt elabonnemang, att vi kan dela på resurserna på lönekontoret och alla vår administration blir lättare att utföra. Sedan tidigare har vi en personalpolitik som ger alla anställda samma förmåner, men det ger också fabrikerna möjlighet att använda personalen som en extra resurs när det blir toppar på någon av fabrikerna.

– Vi räknar alltså med att vi ska bli ännu effektivare när vi kan utnyttja alla våra resurser optimalt, vilket i förlängningen också kan ge andra synergieffekter som ytterligare stärker vår konkurrenskraft, tror Ola Thorén.

Rekrytering

Inger tror också att när nu IKEA:s namn finns på lönebeskedet, kommer det att bli ännu lättare att rekrytera rätt personal.

– Det är allmänt känt att IKEA har en bra dragningskraft som arbetsgivare, så denna förändring ser vi bara som positiv.

Rent formellt skedde namnbytet den 1 mars, vilket innebär att namn som under många år  använts av lokalbefolkningen - som ”Spånskivan” och ”Paxfabriken” - kommer att falla i glömska, när nu IKEA ordentligt finns med på Hultsfredkartan.

IKEA Industry har 44 totalt produktionsenheter i 11 länder med sammanlagt 19 000 medarbetare.

 

Fakta: IKEA Industry Hultsfred AB

Division Bord:

Anställda: ca 125 personer

Produktion: ungefär 350 dagar om året

Tillverkning: Ca 500 000 kubikmeter spånskivor årligen

Fabrikschef: Inger Nordänger

 

Fakta: Division Flatline:

Anställda: Ca 150 personer

Produktion: ca 350 dagar om året

Tillverkning: Tillverkar över 2 miljoner garderober varje år

Fabrikschef: Ola Thorén