• Carl-Eric Lindvall, avgående ordförande Företagarna Ålem till vänster, Alexandra Flöner Tegnemo, ordförande i nya föreningen Företagarna Mönsterås-Ålem till höger och i mitten höjdhoppsstjärnan Stefan Holm.

Två Företagarföreningar har blivit till en stor förening i Mönsterås

I alla år har det funnits två Företagarföreningar i Mönsterås kommun, Företagarna Mönsterås och Företagarna Ålem. De har nu gått samman under namnet Företagarna Mönsterås-Ålem.

Att det funnits två olika föreningar för företagare beror delvis på att båda orterna har starka företagarkulturer. Man har också haft ett bra samarbete och ordnat olika aktiviteter tillsammans, men under årens lopp har det regelbundet kommit förslag om att slå ihop föreningarna. Nu visade det sig att tiden var mogen, och redan i våras tog båda föreningarna ett första beslut om samgående. Fram till nästa års årsmöte är Alexandra Flöner Tegnemo ordförande i den nya föreningen. Uppdraget att ta fram förslag på en ny gemensam styrelse ligger just nu hos valberedningen, som kommer att lämna ett förslag till årsmötet som äger rum i början av 2016.

– Det kommer att bli jättebra, och nu blir vi en stark förening med cirka 100 medlemmar. Att vi blir större gör också att vi tillsammans får mer "muskler" och kan ordna ännu bättre aktiviteter för våra medlemmar och det har redan gett resultat med några nya medlemmar tillägger Alexandra glatt.

Att skapa mervärde för medlemmarna vad gäller kunskap, gemenskap och möjlighet till nätverkande gavs det prov på redan i samband med att det andra och slutgiltiga beslutet togs på ett extrainsatt medlemsmöte i respektive förening den 21 november i Blomstermåla Folkets Hus.

Ingen mindre än höjdhopparstjärnan Stefan Holm hade bjudits in för att föreläsa om livet som elitidrottare och mycket annat. Efteråt bjöds det på en gemensam middag där medlemmar från de båda föreningarna fick möjlighet att nätverka och lära känna varandra.

- Vi är mycket nöjda med eftermiddagen och kvällen, säger den avgående ordföranden i Ålem, Carl-Eric Lindvall.