• Ulrika Fransson blir ny förvaltningschef på HSB Sydost.

Ulrika blir förvaltningschef i HSB

– Det är där möjligheterna bor

Efter fyra och ett halvt år som regionchef på Handelskammaren Sydost med kontor i Växjö går Ulrika Fransson vidare till HSB Sydost, där hon blir förvaltningschef från och med slutet av mars. – Mitt uppdrag har varit att göra Handelskammaren mera synlig och öka antalet medlemmar. Det målet har vi nått och det kännas bra!

Handelskammarens uppgift är att jobba för näringslivet lokalt och regionalt. Ulrika har haft många bollar i luften hela tiden och medverkat i de flesta näringslivsevents som förekommit i Kronoberg de senaste åren.

– Genom att synas mer har vi satt Handelskammaren på kartan. Det har varit otroligt roligt och inspirerande men nu känns det som att det är dags att gå vidare mot nya mål och anta nya utmaningar på HSB. Nu kommer jag inrikta mig på bygg/fastighetsbranschen, där min uppgift som förvaltningschef är att tillsammans med 130 duktiga medarbetare göra allt för att våra boenden ska vara attraktiva och eftertraktade och våra medlemmar känna sig nöjda.

Ulrika har en bred och mångfacetterad bakgrund, utbildad marknadsekonom i grunden, och senare har ledarskap, statsvetenskap och avancerad webbutveckling tillkommit. Nu kombinerar hon denna bakgrund med sin erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen sedan tidigare och även med sin erfarenhet av att arbeta i en medlemsorganisation med påverkansarbete. Ulrika Fransson är uppvuxen i en företagarfamilj i Alvesta och har själv drivit flera företag. Under sina drygt tjugo år i Portugal byggde och renoverade hon exklusiva hotellbyggnader och semesterbyar, innan hon iklädde sig rollen som framgångsrik och driftig regionchef på Handelskammaren med säte i Växjö.

– Jag har varit extremt mycket ute och träffat företagare i Kronoberg. Nu får jag ett lite större område, Kronobergs, Blekinge och Kalmar län och jag ser fram emot att hjälpa till med och utveckla det smarta och hållbara boendet för våra medlemmar nu och i framtiden. Inte minst gäller det att påverka politiker för att skapa bättre villkor för framtidens boende. Detta blir min hjärtefråga!

För att lyckas få en stor organisation att fungera krävs att se alla aktörer och ha en attityd att lösa uppgifter och problem på väg mot det gemensamma målet, allt för att medlemmarna ska känna sig trygga och nöjda. I detta ingår att genomföra en digitaliseringsprocess för att öka effektiviteten, poängterar HSB:s nya förvaltningschef.

– Vi vill skapa det goda boendet. Med 3 950 bostadsrättsföreningar varav 230 föreningar i sydostregionen och upp emot 25 000 hyresrätter varav minst 650 i sydost. HSB är Sveriges största bostadskooperativ, bildat redan 1923 och med en anrik och stabil organisation som grund för medlemmarna.

HSB har idag ca 600 000 medlemmar och där det finns behov av mer bostäder och tillgång till mark fortsätter HSB att bygga.

HSB bostad vann i februari 2017 1:a pris – Sveriges nöjdaste kunder – i en undersökning där de flesta som bygger bostadsrätter i Sverige deltar. Mätningen utförs av Prognoscentret som utför branschens mätningar av kundnöjdhet.

Av tradition går avkastningen i föreningen tillbaka för att förbättra boendet. I Sydost byggs just nu dessutom 65 hyresrätter och 160 bostadsrätter för att tillgodose det skriande behovet av bostäder i länet.

 

Fakta

HSB har 3 950 bostadsrättsföreningar i hela landet varav 230 föreningar i sydostregionen. Dessutom har man 25 000 hyresrätter, varav 650 i sydost. HSB är Sveriges största bostadskooperativ bildat redan 1923 och med en anrik och stabil organisation som grund för medlemmarna. HSB har idag 600 000 medlemmar.