Upp och ner i konjunkturen

Så tror företagarna om närmaste framtiden

Företagarna i Jönköpings län ser positivt på det närmaste halvåret när det gäller investeringar och försäljning, enligt en företagarpanel. Däremot ser det dystrare ut på Höglandet.

Intresseorganisationen Svenskt näringsliv har i en företagarpanel låtit tillfråga företagare i Jönköpings län om konjunkturläget.

Enligt panelens svar har produktion och försäljning ökat hos 35 procent av företagen och samtidigt tror cirka 50 procent att det kommer fortsätt det kommande halvåret.

Stämningen hos företagen kommer samtidigt som en återhämtning efter svagare tillväxt, avsaknad av investeringar och uppsägningar.

En tredjedel av företagarna tror dessutom att de kommer öka sina investeringar.

Samtidigt varnas för en svagare framtidstro för företagen i Vetlanda kommun, enligt kommunala näringslivsbolaget Nuvabs företagsbarometer.

I den redovisar en fjärdedel av företagen ett sämre orderläge än tre månader tidigare och det finns inga tydliga tecken på konjunkturlyft.

I Vetlanda kommun tror en tredje del av företagen på ett bättre eller mycket bättre läge och tio procent av företagen tror på ett sämre läge under de närmaste tre månaderna.

En femtedel av företagen planerar för investeringar men bara 16 procent av företagen ser ett behov av att anställa fler.