• Marcus Alsér, ordförande Företagarna Vimmerby, som var nöjd med kvällen.

Uppskattad Valbar i Vimmerby

Drygt två veckor innan valet bjöd Företagarna Vimmerby och Patric Engqvist in till en helkväll i politikens tecken. Alla kommunfullmäktiges toppkandidater från alla partier var samlade för att svara på frågor om och från näringslivet.

Det är inte ofta jag blir klokare vad de olika partierna tycker och anser i olika frågor efter politiska debatter och utfrågningar. Med det som utgångspunkt så har vi i Företagarnas styrelse arbetat för en mer spänstig debatt där man måste ta tydlig ställning i olika frågor. Målet var att man som besökare skulle gå hem med en lokal valkompass gällande näringslivsfrågorna, säger Marcus Alsér.

Kvällens utfrågning gick till på följande sätt. Marcus Alsér gav en bakgrund till en fråga, exempelvis kommunal offentlig upphandling. Därefter presenterade Ulf Berg ett ”emot”-påstående följt av att Marcus gav ett ”för”-påstående. Politikerna fördelade sig mellan ”emot” och ”för” beroende på deras inställning. Den ambivalente hamnade i mitten.

Marcus Alsér fortsätter.

Utfallet blev mycket lyckat och det blev tydligt hur våra olika partier tänker och resonerar i de olika frågorna. Det var intressant att se oväntade positioneringar bland partierna och höra dem utveckla deras ställningstagande i följdfrågorna.

Tydligast skiljelinje mellan partierna blev det när frågan om privata utförare inom vården kom upp. Emot-sidans som förordade kommunal drift stod i skarp kontrast mot för-sidan som tyckte att en konkurrensutsättning på de lokala boendena skulle vara bra. En väntad positionering som medförde intressanta följdfrågor och diskussioner.

Vi är mycket nöjda med kvällen. Vårt mål att man skulle gå ifrån utfrågningen lite klokare kring de olika partiernas inställning lyckades vi nå.

Vi har dessutom dokumenterat alla frågor, partiernas position och svar på följdfrågorna. Det materialet kommer bli användbart i det lokala opinionsarbetet och uppföljningen de närmaste fyra åren, avslutar Marcus Alsér.