• Hela utvecklingen i GGVV-regionen innebär att Vaggeryds kommun sjuder av liv just nu, säger Patrik Kinnbom, ny näringslivschef i Vaggeryd. Foto: Edgar Weibull

Vaggeryd en het tillväxtkommun mitt i Gnosjöregionen

Patrik Kinnbom, ny näringslivschef, vill främja samarbete mellan kommun och näringsliv Med en tydlig vision att företag och kommuner i regionen ska samverka för att främja fortsatt tillväxt verkar Vaggeryds nya näringslivschef Patrik Kinnbom.

– Det händer oerhört mycket i näringslivet just nu i Vaggeryds kommun, som ligger mitt i den mycket heta Gnosjöregionen. Jag har på de tre-fýra månader som gått sedan jag tillträdde den 2 oktober förra året hunnit besöka ungefär 15 företag och känt en vilja till samverkan i olika frågor mellan kommun och företag, säger Partrik Kinnbom.

När Patrik Kinnbom tillträdde som näringslivschef i Vaggeryd efter sex år som näringslivsutvecklare i Vimmerby kommun innebar det en nystart för näringslivsrådet i Vaggeryd.

Näringslivets förlängda arm

– Näringslivsrådet är min förlängda arm mot näringsliv och kommun och min roll är att vara en brygga mellan kommunen och företag för att hitta svar på gemensamma frågor som gynnar tillväxt i hela kommunen, säger Patrik Kinnbom.

Samverkan i regionen sker på olika plan, där Business Gnosjöregionen, BGR, och GGVV, Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd är olika lokala samverkansorganisationer som ingår i ett större samarbete med hela region Jönköping.

Logpoint i blickpunkten

I blickpunkten just nu för näringslivsutvecklingen i Vaggeryd märks främst Logpoint South Sweden, som ligger i precis i gränsområdet mellan Vaggeryd och Jönköping i det som är mest känt som Stigamoområdet.

– För Vaggryds del handlar det om Stigamo södra, där kommunen har byggt ett stort område på 200 000 kvadratmeter i ett första skede och förbereder ytterligare ett område på två miljoner kvadratmeter att göra i ordning som verksamhetsmark.

Logpointområdet har en stark utvecklingspotential för industri och e-handel och innebär i praktiken en förlängning av Torsviksområdet i Jönköping.

Södra Sveriges hetaste logistikområde

– Hela detta exklusiva logpointområde utgör samtidigt södra Sveriges hetaste logistikområde just nu med tågterminal för godstransporter i en triangel mellan Jönköping, Nässjö och Vaggeryd och dessutom finns möjligheter till flygfrakt med Jönköping Airport i omedelbar närhet.

I detta logpointområde arbetar idag 4 500 personer och målsättningen är en ökning med 20 procent över hela området, vilket innebär fördubbling på fem år.

– Vi jobbar med industrimark inne i Vaggeryd samtidigt och gör stora satsningar på bostäder 2019. Stora insatser görs också för att bygga ut barnomsorgen och skolor, inte minst våra landsbygdsskolor, för att skapa en attraktiv kommun att flytta till med et mycket bra logístikläge med enorma möjligheter att utveckla företag, säger Patrik Kinnbom

Vaggerydsmodellen

Hela utvecklingen i regionen innebär att Vaggeryds kommun sjuder av liv just nu vilket speglar av sig på flera olika plan. Inte minst märks detta på att företag som Kinnarps går på högvarv och att Mastec, som jobbar med integration enligt den välkända Vaggerydsmodellen. Detta innebär att nyanlända tas in för utbildningar vilket leder direkt till jobb i företagen efter avslutad utbildning. I februari medverkar Vaggeryd på en jobbmässa i Holland för att rekrytera arbetskraft till tillverkningsindustrin och lösa en del av kompetensbristen.

 

Fakta

Samverkan i regionen sker på olika plan, där Business Gnosjöregionen, BGR, och GGVV, Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd är olika lokala samverkansorganisationer som ingår i ett större samarbete med hela region Jönköping.