• Smålandsmontern var väl upplyst med ny design och syntes från alla håll och kanter på Elmia Subcontractor.
  • Charlotte Ljung och Johan Brent på Spinova Torsås representerar ett framgångsrikt Kalmarföretag.
  • Gert Johansson från Jönköpingsföretaget INVID ser möjligheterna med teknikinnovationer.
  • Sören och Eva Nilsson på Mönsterås Mekaniska ett föredöme i teknikutveckling med robotar.
  • Linda Norberg, CNC Zoner AB, ser potentialen i kompetensutveckling på underleverantörsmässan.
  • Jan-Erik Ström på norska Embron deltar i Elmia Subcontractor för att hitta ett samarbete med det småländska teknikklustret i GGVV-regionen.
  • Leif Österlind, näringslivschef i GGVV ser en ökad möjlighet med kontakter utifrån för att bredda Smålandsmarknaden.

Väl upplyst Smålandsmonter blev succé

Torsåsföretag ett av de mest framträdande företagen på Elmia Subcontractor

Flitigt engagerade underleverantörer med stark exponering i Smålandsmontern blev ett bestående intryck efter årets succéartade Elmia Subcontractor i Jönköping. Ett 40-tal utställare bestående av framåtblickande och utvecklingsbenägna entreprenörer med mellan 5 och 50 anställda blev väl upplysta och synliggjorda i den för året nydesignade Smålandsmontern i Almis regi.

– Fördelen med att synas på en stor mässa är att det är lätt att skapa kontakt med många nya kunder samtidigt och få en chans att visa upp sig. Vi kan säga att vi är duktiga på det vi gör, säger Charlotte Ljung, kvalitetschef från Torsåsföretaget Spinova, en av årets utställare av rang med framträdande plats som har Kalmaranknytning.

Plåtdetaljer

Spinova levererar sedan 40 år tillbaka pressade plåtdetaljer och fjädrar till en betydande kundkrets med en alltmer växande marknad i Sverige. Företaget har en anrik historia som präglats av strävsamhet, nyfikenhet, uthållighet, initiativkraft och uppfinningsrikedom. I Torsås söder om Kalmar återfinns de verkliga fjäderexperterna och i Ålem tillverkas de specialgjorda pressdetaljerna.

– Idag står vi i ett läge där vi vill öka vår närvaro hos kunderna för att visa vårt specialkunnande, och detta får vi ett ypperligt tillfälle att göra på underleverantörsmässan, utvecklar Charlotte Ljung, erfaren kvalitetschef med fingertoppskänsla för de moderna specialprodukterna på en vittomfamnande marknad.

Tillsammans med försäljningschefen Johan Brent känns närvaron stark här på Elmia Subcontractor. Nyfikenheten är stor med många bollar i luften på en mässa, där det varit riktigt bra drag på de fyra mässdagarna mitt i november.

Bygga ut

– För att klara efterfrågan måste vi antagligen bygga ut lokalerna i Torsås nästa år, avslöjar Johan Brent.

Från det klassiska hjulet, som symboliserar den tunga tillverkningsindustrin, till den senaste IT-teknologin har det Jönköpingsbaserade företaget INVID gått.

– Det märks att stora förändringar är på gång för att effektivisera teknikindustrin, så att vi kan rädda kvar jobben i Sverige. Det kommer att hända mycket på detta område framöver när det gäller teknikskiften och INVID ligger i framkant för att hjälpa företagen med den pågående anpassningen, säger Gert Johansson, teknisk expert på INVID.

Mönsterås Mekaniska är ett annat av de framåtblickande företagen i regionen som har gått i spetsen för utvecklingen och försökt hitta olika lösningar för att lösa kompetensbristen.

– Samarbetet med Linnéuniversitetet har gett en del kompetenshöjning på teknikområdet, säger Sören Nilsson, VD på Mönsteråsföretaget, som har utvecklat verksamheten tillsammans med Eva Nilsson:

– I Mönsterås har vi en egen Mönsteråsanda som betyder samarbete och dialog i samverkan mellan kommunen och andra företag. Det är en god anda som speglar av sig och märks som ett betydande plus i kanten i utvecklingen av den tillverkande industrin i hela området, säger Eva Nilsson.

Elmia Subcontractor, där Smålandsmontern lyser högt i taket, kännetecknas av denna goda Smålandsanda som har högt tryck just nu inom företag i tillverkningsindustrin.

CNC Zoner AB med marknadskoordinatorn Linda Norberg ser mervärdet i Smålandsmontern från västgötskt horisont med bas i Vänersborg.

– Elmia Subcontractor är det givna målet med Smålandsmontern i fokus, säger en nöjd Linda Norberg efter välfyllda fyra dagar i Jönköping.

Leif Österlind är en av representanterna för GGVV-regionen, Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd. Själv är han näringslivschef i Gislaved, numera inbiten Anderstorpsbo och Malmöbördig, och ser idel möjligheter i Småland::

– Uppfattningen i omvärlden om Gnosjöregionen är avgörande, säger Leif.

Smålandsandan har spridit sig ända till Norge, där den globala Embrongruppen har sitt säte. I denna grupp ingår teknikutvecklingsföretaget Norautron.

– Smålandsmontern utgör ett intressant teknikkluster, där vi gärna vill ha in en fot och skapa kontakter med den norska marknaden, säger Jan-Erik Ström, affärsutvecklingschef på norska Embrongruppen.

 

Fakta

Ett stort paradigmskifte för att effektivisera teknikindustrin kan rädda jobben kvar i Sverige. Det kommer att hända mycket på detta område framöver när det gäller teknikskiften som robotisering och automation, är en av slutsatserna från Elmia Subcontractor.