• Bengt Baron, OS-mästare med civil karriär som entreprenör efter den idrottsliga karriären, ser den personliga marknadsföringen som ett gott exempel på framgångsfaktor.
  • Lena Simonsson-Berge tror på den småländska identiteten som ett starkt varumärke även internationellt.
  • Michael Stjernquist, VD för IKEA, gläds åt IKEA som Sveriges starkaste varumärke.

Välbesökt konferens för varumärken

För fjärde året i rad ägde en varumärkeskonferens rum på Ikea i Älmhult. Inför ett fullsatt auditorium av varumärkesexperter från hela Sverige och även internationellt debatterades nyheter kring varumärkets betydelse. Denna gång riktades den största uppmärksamheten på hemmaplan, eftersom IKEA utsågs till Sveriges i särklass starkaste varumärke.

– Det är mycket glädjande, säger Michael Stjernquist, VD för IKEA.

Ett av de mest slående kännetecknen för ett varumärke är tydlighet och unikitet.

OS-mästaren i simning från 1980, Bengt Baron, var en av deltagarna. Efter sin idrottsliga karriär har han fortsatt i affärsvärlden.

– Ett bra varumärke och att synas utåt är en garanti för lönsamhet, enligt Bengt Baron.

Ulrika Fransson på Handelskammaren i Kronoberg är samordnare och en av de pådrivande initiativtagarna till denna unika tilldragelse, som blivit en årligen återkommande händelse på Ikea.

– Vi måste belysa betydelsen av ett bra varumärke och se på utvecklingen. Vi lever i en föränderlig tid, där de sociala medierna betyder allt mer för marknadsföringen. Detta har stor betydelse för marknadsföringen, fastslår Ulrika Fransson.

När det gäller Ikeas prisade varumärke, kännetecknas detta av trygghet, kostnadsmedvetande och grundläggande värderingar.

– Trots att Ikea finns över hela världen, har vi grunden här i Småland och Älmhult, säger varumärkeschefen Lena Simonsson-Berge.

Själv har hon jobbat sedan 1975 med varumärken på Ikea.

– Jag började i Älmhult och känner fortfarande grunden. Det småländska är en stark drivkraft för att slå vakt om identiteten. Det är något vi utvecklar hela tiden tillsammans med tryggheten och att vi hela tiden identifierar oss med kunderna och betonar kostnadsmedvetenheten, säger Lena Símonsson-Berge.

Fakta Varumärkeskonfrens

För fjärde året i rad ägde en varumärkeskonferens rum på IKEA i Älmhult i oktober. IKEA har utsetts till Sveriges starkaste varumärke. Detta välkända varumärke ger ett uttryck för småländsk identitet och kostnadsmedvetenhet.

Namnet IKEA betyder Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd efter grundarens föräldragård norr om Älmhult.