• – Beslutsstöden är särskilt avpassade för tillverkningsindustri, säger Mathias Gyllensvärd, ansvarig för beslutsstödsfunktion.
  • Jens Molin, Novotek, strävar efter smarta lösningar för beslutsstöd i samarbete med Gert Johansson och Mathias Gyllensvärd på INVID i Jönköping.
  • Carina Tedenby, APM, Värnamo, ekonomiansvarig med intresse av att effektivisera produktionen: – Jag deltar i seminariet för att få veta mer om Novotek och tror på smarta lösningar.
  • Per-Inge Aleräng, Safety Glass, Forserum: – Nyheter inom affärssystem är viktiga att följa upp. Därför deltar jag på seminariet!

Välbesökt seminarium om beslutsstöd hölls på Jönköpingsföretaget INVID

Effektivisera produktionen står högst på agendan för tillverkningsföretagen

Beslutsstöd i produktion stod på programmet vid Invids seminarium på huvudkontoret i Jönköping den 20 oktober. – Genom att fokusera på att bygga upp smarta och effektiva beslutsstöd kan vi lyfta produktions- och materialflöden till helt nya nivåer, säger Mathias Gyllensvärd, ansvarig för beslutsstödsfunktion på INVID.inför en välfylld föreläsningssal.

De nya digitala verktygen med inbyggda skräddarsydda system för kontroll av produktionsanläggningarna avser i första hand tillverkningsföretag med mätbara resultat i form av utleveranser.

– Vi kan säga att det handlar om tillverkningsindustri, en betydande del av näringslivet i Jönköpings län, utvecklar Mathias Gyllensvärd.

Målet är att bygga upp lätthanterliga och väl fungerande beslutsstöd, som dessutom ger snabb Return of Investment, (ROI), vilket kan tolkas som snabb återkoppling i form av mätbara resultat i produktionen.

I många industrier går det att utläsa onödig spilltid, som kunde utnyttjas bättre i form av större effektivitet.

– Det handlar om att hitta olika typer av stopporsaker som ger upphov till oväntade luckor i produktionsprocessen och därmed sämre lönsamhet, säger Gert Johansson, medarbetare i konsultföretaget Invid med affärsidén att effektivisera antalet maskintimmar för kunderna och höja produktiviteten med befintliga resurser.

Det finns olika dimensioner i jakten på produktionsbortfallet. Invids medarbetare Gert Johansson nämner planeringsåtgärder som exempel på grepp med omedelbara effekter i verksamheten:

– En typ av faktor som påverkar produktionen är materialplanering på ett effektivt och användarvänligt sätt, utvecklar Gert.

I korthet handlar det om att Invid numera erbjuder ett helhetskoncept till sina kunder. Detta har utvecklats som ett samarbetsprogram tillsammans med Malmöbaserade Novotek.

– Vi utarbetar helhetslösningar, där befintliga affärssystem integreras mot systemen för beslutsstöd. Den optimala lösningen är att nå en smart samkörning och hitta orsakerna till produktionstappen direkt, säger Jens Molin, administratör på Novotek.

Bland deltagarna var intresset stort för den nya smarta kombinationen av affärssystem mot beslutsstöd. Carina Tedenby, ekonomiansvarig på APM i Värnamo, en underleverantör till Volvo, ser en klar anledning till en helhetslösning.

– Jag anmälde mig till seminariet för att jag vill lära mig mer om Novotek, som kan bli en lösning för APM, säger Carina Tedenby.

Motsvarande önskemål uttalas från Safety Glass i Forserum, som representerades av produktionsutvecklare Per Inge Aleräng.

– I vår verksamhet där vi bearbetar planglas till byggindustrin kan effektiviteten öka genom en smart helhetslösning, säger Aleräng.

Fakta INVID

INVIDS målsättning är att göra IT enkel och funktionell- IT får aldrig vara ett hinder för verksamheten. Den ska istället vara en katalysator som genererar möjligheter och nytta för kunderna. Genom system för beslutsstöd ska produktionen ökas genom att stopporsaker kan upptäckas och elimineras. Nyligen har ett samarbete inletts med Novotek i syfte att genomföra smarta helhetslösningar.