• - Vi vill hjälpa till att minimera uppkomsten av avfall tillsammans med våra kunder på ett tidigt stadium, helst redan vid ritbordet , säger Anders Sällström, ny regionchef för Stena Recycling Sydost.
  • Ulrika Fransson, regionchef Handelskammaren och deltagare i seminariet på Vida Arena: -Stena Recycling är ett betydande företag på miljöområdet, som betyder mycket för regionen och som vi har goda kontakter med.
  • Ann-Christin Bayard, Sustainable Sweden South East, och Johan Thorsell, Sustainable Småland: - Genom gemensam projektsamverkan kan vi nå långt i återvinningsarbetet. Kampradstiftelsen står som finansiärer bakom ett projekt som går under benämningen cirkulär ekonomi, vilket omspänner produktens hela livscykel.
  • Sebastian Falk, säljare Stena Recycling, Växjö: -Tillsammans skapar vi hållbara affärer genom återvinning av resurser på företagen.
  • - Vi skapar en dialog och hjälper företagen att gå från kostnad till intäkt genom återanvändning, säger Taina Flink, Stena Recycling.

Välbesökt seminarium om hållbarhet med Stena Recycling på Vida Arena

- Tillsammans skapar vi hållbara affärer

Låt materialen leva är en vision som återvinningsföretaget Stena Recycling vill förverkliga. Ett stort antal företag från hela sydostregionen deltog i ett seminarium på detta tema på Vida Arena i Växjö i början av mars.

- Tillsammans med våra kunder skapar vi hållbara affärer. I dagens samhälle producerar och konsumerar vi stora mängder produkter och material och det innebär också att mängden avfall ökar. Det är därför väldigt viktigt att vi jobbar och tänker lite smartare än tidigare för att öka mängden som vi idag återanvänder och återvinner. Stena Recycling jobbar med raffinerade metoder för att återanvända avfallet genom att till exempel framställa nya råvaror för svensk industri, säger Anders Sällström, Regionchef Sydost för Stena Recycling.

Bland de deltagande företagen märktes Sustainable Småland med marknadschefen Johan Thorsell:

- Idag har vi ett miljönätverk Kronoberg med ett 20-tal medlemmar. I Kronoberg är vi inriktade på energi, byggande, boende och transporter. I Sustainable Småland medverkar Linnéuniversitetet och de två kommunerna Växjö och Ljungby.

Ann-Christin Bayard är projektledare för Sustainable Sweden South East med huvudkontor i Kalmar:

- Vi har som mål att skapa intresse och bildar ett kluster i miljöteknik i regionen och jobbar även internationellt. Vår huvudinriktning är avfall, vatten, biogas inom både små och stora företag. Vi vill lyfta fram gemensamma möjligheter i projektsamverkan. Cirkulära Småland, finansierat av Kampradstiftelsen, är ett av dessa projekt som bygger på att hjälpa företagen att få in återvinningsperspektivet redan i en produktutvecklares ögon. På detta sätt karläggs produktens hela livscykel från tillverkningsstadiet till avfall.

Taina Flink, Stena Recycling. en av dagens huvudtalare på ämnet resurseffektivitet och specialist på design för återvinning, går vidare på detta spår:

- Vi skapar en dialog och hjälper företagen att gå från kostnad till intäkt genom resursåtervinning. Målet är att få ett hållbart samhälle, där delar av allt avfall kan användas på nytt genom tillverkning av nya produkter.