• Mathias Gyllensvärd, INVID, presenterar digitala helhetslösningar för att öka produktionen hos kundföretagen.
  • Gert Johansson, INVID, och Josef Zetterberg, Forserum Safety Glass, har genom ett samarbete minskat tidsförlusterna i Forserumsföretaget med hjälp av effektiva IT-lösningar.
  • – Automation i svenska företag ökar konkurrenskraften och hindrar utflyttning av företag, säger Per Hilletofth, professor Jönköpings Universitet.
  • Sven Johansson, TEMAbility, tror på goda utvecklingsmöjligheter genom ökad digitalisering av svenska företag.

Välbesökt seminarium på INVID i Jönköping

Smart industri ökar produktionen genom digitala lösningar

Att spåra tidsförlusterna i maskinparken och eliminera de felande länkarna i företagens produktionsprocesser är ett par av nyckelfrågorna som IT-konsultföretaget INVID i Jönköping lyckats lösa på ett smidigt och vägvinnande sätt genom digitala lösningar.

Vid ett seminarium i början av oktober på temat Smart Industri, som skapar snabb Return of Investment, ROI, presenterades de senaste landvinningarna på området för att öka produktionen genom investeringar i snabba IT-åtgärder.

Som inledning på seminariet tog professor Per Hilletofth från Jönköping University upp aktuella forskningsprojekt som handlar om att förbättra de svenska företagen och dessutom se möjligheterna att återflytta från utlandet genom att skapa en kostnadseffektiv produktion på hemmaplan

Automation nyckelfråga

– Vi ser ingen trend att flytta ut just nu. Genom automation förbättras förutsättningarna i de svenska företagen och dessutom ökar möjligheterna för återflyttning genom den nya tekniken. Däremot är det svårt att få arbetsintensiva företag att flytta tillbaka, säger Per Hilletofth.

Grunden till att lyckas få bättre konkurrenskraft är att göra en analys i företagen på vad som kan förbättras.

Per Hilletofth berörde en rad faktorer som hänger samman med att förbättra produktionen. Smarta lösningar på kvalitetsproblem, minskade transportkostnader, kundanpassade produkter, effektivisering av personalen och bättre innovationsmöjligheter talar för effektivare produktion på hemmaplan, enligt Per Hilletofths analys.

Helhetssystem

Redan 1995 startade INVID sin verksamhet i Jönköping med målet att göra vardagen enklare genom IT-baserade beslutsstöd.

– Vi erbjuder ett helhetskoncept med integrationer mot affärssystem för att hitta en effektivare produktion i våra företag, säger Mathias Gyllensvärd på INVID.

Just nu ligger ett stort fokus på att öka utnyttjandet av maskinparken genom att utveckla en industri med smarta IT-lösningar.

– Vi är unika i den här branschen genom att vi har en helhetssyn och snabb spårbarhet för att hitta de faktorer som kan stoppa upp produktionen, säger Gert Johansson, IT-expert på beslutsstöd på Jönköpingsföretaget INVID.

Som ett lysande exempel på ett företag som ökat produktionen avsevärt kan nämnas FSG, Forserum Safety Glass.

FSG föredöme

FSG har i samarbete med INVID lyckats spåra hinder i produktionen, som orsakat oförutsedda flaskhalsar i maskinparken.

– Vi har kunnat öka produktionen utan att personalen har behövt stressa mer genom att koppla in en terminalbox, EPImodul, från INVID och få bättre kontroll genom att bara använda en enkel knappsats, säger Josef Zetterberg, Forserum Safety Glass.

Idag har FSG en omsättning på 100 miljoner och 65 anställda. I denna situation kan företaget i lugn takt utveckla verksamheten vidare utan produktionsstörningar.

– Vi satsar på ny teknik och utveckling genom att hitta nya produktvägar. Den senaste produkten är runda glas, en ny produkt som framställs genom förädling av glaset inom ramen för den nuvarande tekniken.

Allt handlar om att ta vara på den nuvarande kapaciteten när störningarna i produktionen har tagits bort. FSG levererar till den expanderande byggmarknaden och får ta emot många studiebesök av arkitekter och arkitektelever. säger Josef Zetterberg.

Nästa del av seminariet tog sikte på den smarta industrins utveckling från koncept till praktiska resultat. Sven Johansson från TEMAbility ser stora möjligheter till snabb utveckling om digitaliseringen kan tas tillvara på ett positivt sätt och bidra till att höja produktionen ytterligare en nivå i många små och medelstora företag.

Som bakgrund till denna del av seminariet låg en aktuell beskrivning av den smarta fabrikens förutsättningar ur ett produktionstekniskt perspektiv.

– Grunden är att företagsledningen verkligen vill framåt och är beredd på förändringar. Vi måste utgå från de individer vi ser framför oss, säger Sven Johansson från TEMAbility.

 

Fakta

Jönköpingsföretaget INVID samarbetar med Forseum Safety Glass för att minska produktionsbortfall i maskinparken genom IT-baserade beslutsstöd.

Idag har FSG en omsättning på 100 miljoner och 65 anställda. I denna situation kan företaget i lugn takt utveckla verksamheten vidare utan produktionsstörningar