• – Värnamo energi minskar koldioxidutsläppen med 2400 ton per år, visar Linda Rosén och Helen Eriksson.
  • Värnamo klättrar i miljörankingen. Från en 31 plats lär det peka uppåt bland landets kommuner efter den planerade satsningen på pellets som uppvärmning i fyra kransorter. Linda Rosén och Helen Eriksson ser framgången med glädje.

Värnamo kommun satsar 49 miljoner på närvärmenät i kransorterna

Kommunen klättrar i miljöranking

Bioenergi är framtidens energikälla. Olja. kol och andra fossilbränslen fasas ut alltmer både inom transporter och uppvärmning. – De företag och privatpersoner som vill hänga på det fossilbränslefria tåget kan ta chansen nu!

Många har tagit till sig det budskap som Linda Rosén och Helen Eriksson, företagssäljare respektive marknadschef på Värnamo Energi, erbjuder till företagare och medborgare i kommunen. Arbetet har gett resultat och Värnamo placerar sig på plats 31 bland 290 kommuner på listan över biobränslekommuner i hela landet. Med den nya satsningen kan Värnamo stiga ytterligare i denna miljörankning bland Sveriges främsta miljökommuner.

Bor, Forsheda, Lanna och Bredaryd är de närmaste kransorterna runt Värnamo. Där har Värnamo Energi långt gångna planer på att bygga ut ett närvärmenät för 48 miljoner kronor med tillhörande bränslepannor och silo för pellets.

Detta ingår i en satsning från regeringen att nå klimatmålet för ett fossilbränslefritt samhälle 2030.

För ett år sedan sökte Värnamo Energi 38 miljoner för att bygga ut närvärmenätet som en fortsättning på det successiva plangenomförandet av biobränsle i hela kommunen.

– På de aktuella orterna handlar det om att bygga ut driften av närvärme under 2018, säger marknadschefen Helen Eriksson.

Om planerna går i lås innebär det en minskning med 2400 ton koldioxidutsläpp per år. Detta betyder lika mycket besparing av CO2 i atmosfären som 240 personer skulle åstadkomma under ett år.

– Var och en av oss släpper i genomsnitt ut 10 ton koldioxid per år, vilket nu som ett mycket gott exempel elimineras genom pelletsanvändning i Värnamos kransorter, säger marknadschefen Helen Eriksson.

 

Fakta

Slutnotan för hela det planerade projektet med närvärmenät beräknas till 49 miljoner kronor. Naturvårdsverkets stöd är en del av det så kallade Klimatklivet, en satsning som riksdagen beslutat om för 2017.