• Claes Bromander (t.v.) och Thomas Denward är trygga med att deras skola visar hög kvalitet i Skolinspektionens utvärderingar och uppskattas av både elever och föräldrar.

Växjö Fria gymnasium, en av fyra utan anmärkning

Vid Skolinspektionens senaste granskning av gymnasierna i landet var det endast fyra skolor som klarade sig utan anmärkningar. Tre av dem var friskolor och en av dessa var Växjö Fria Gymnasium. - Vårt motto är att ge kvalitativt bra utbildningar, säger Claes Bromander, som tillsammans med Thomas Denward äger skolan, sedan starten 2001. Båda har en bakgrund inom vården och det var behovet av en bättre vårdutbildning, som ledde till att de startade skolan.

I dag har Växjö Fria fyra program: Vård och Omsorg, naturvetenskap, samhällsvetenskap och ekonomiprogram. Inom dessa har man dessutom elever med idrottsinriktning och har ett etablerat samarbete med Växjö Lakers inom hockey, Vipers i innebandy och VöSS i simning. De ungdomar som studerar på idrottsprogrammet följer den vanliga undervisningen, men har dessutom specialträning i sin gren, både teoretiskt och praktiskt enligt respektive idrottsförbunds regler.

Debatten om vinster i välfärdssektorn ser de båda skolentreprenörerna som beklämmande och efterlyser från ansvariga politiker att man måste ställa upp för samhällsordningen och förklara för allmänheten hur vårt land fungerar.

- Vi lever i en marknadsekonomi, och i en sådan förutsätts, att företagen går med vinst. Skulle vi få ett vinstförbud, så skulle banken direkt dra in våra krediter och det vore omöjligt att driva skolor privat, menar Claes Bromander.

- Jag tycker att det är mycket märkligt att det är accepterat att göra vinst i t.ex. ett entreprenadföretag som bygger vägar med skattepengar, medan det skulle vara osunt att utbilda ungdomar eller vårda äldre med samma slags skattepengar, fyller Thomas Denward i.

- Och hur kan man samtidigt kritisera friskolan för risken att gå i konkurs och överge eleverna, samtidigt som man vill strypa deras ekonomi, genom ett vinstförbud eller att dra in en del av skolpengen om man inte har lika många lärare som i den kommunala skolan? Det går inte ihop!

De tycker också att man måste hyfsa rapporteringen i media. Nyligen lyfte media fram att landets största utbildningsföretag, Academedia, redovisar en vinst på 143 mkr, men utan att ställa beloppet i relation till omsättningen. I Academedias fall var det 2,8 %, vilket är långt mindre än många ”vanliga” företag, som inte anklagas för att planera utförsel av vinster till skatteparadis.

Men hur kan Växjö Fria göra vinst, med samma elevpeng, när många politiker ropar om att den kommunala skolan behöver mer resurser?

- Lärarna använder sin arbetstid effektivare. Våra lärare är på skolan minst 35 timmar i veckan. Varje lärare undervisar 17-18 timmar i veckan, vilket är fler än i den kommunala skolan, förklarar Claes Bromander. Genom att organisera lärarnas arbetstid annorlunda, får vi ut mera lärarledd tid, trots lägre ”lärartäthet”.

- Vi har också effektivare lokaler och mindre ”Overhead”, vilket är en både ekonomiskt och på andra sätt effektiv ordning. Vid behov av ett ledningsbeslut i någon fråga kan det tas på en kvart, säger Thomas Denward, och jämför med att den kommunala skolan i många fall måste avvakta politiska beslut i någon nämnd.

Så, vad händer om vi får ett vinstförbud för bl.a. friskolor efter valet i höst?

- Då är vi inte med i marknadsekonomin längre och då finns vi inte. De större aktörerna kan möjligen hitta andra vägar, men det skulle slå mot oss mindre, framhåller Claes Bromander.

 

Fakta: Växjö Fria Gymnasium AB

Grundat 2001

Ägare DenBro AB (Thomas Denward och Claes Bromander)

Bransch Fristående gymnasieskola

Omsättning 32 mkr

Anställda 37