Växjöföretag deltog i samtal på Regeringskansliet

Företaget Softwerk från Växjö hat blivit inbjudna till Regeringskansliet för att delta i ett rundabordssamtal-. Växjöföretaget kunde tjäna som ett gott exempel på hur man bättre kan ta tillvara på kompetensen hos nyanlända och få dem anställningsbara.

Det var när arbetsmarknadsminister, Ylva Johansson, deltog vid ett seminarium i Växjö (Welcome Talent) som hon fick upp ögonen för hur Softwerk jobbar med integration.

– Vi berättade om hur vi integrerar våra medarbetare genom att tillhandahålla svenskaundervisning i egen regi som ett komplement till SFI-utbildningar, berättar Eddie Freij vd på Softwerk

– Vi arbetar i en internationell miljö eftersom många av medarbetarna är utlandsfödda från exempelvis Ukraina, Ryssland, Makedonien, Tyskland, Grekland och Syrien.