• - Näringslivet är navet i strävan att nå full sysselsättning, säger Oliver Rosengren, M, ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Växjölöftet sänker trösklarna till arbetsmarknaden

Växjölöftet är en satsning med tre parter inblandade för att nå full sysselsättning. Växjö kommun och Arbetsförmedlingen har gjort gemensam sak för att som offentlig part möta de två andra parterna, nämligen arbetsplatserna och växjöborna, som ingår i detta samarbete.

- Näringslivet är navet i arbetet. Utan nära dialog och ett arbetsgivarperspektiv tappar vi fler möjligheter att sänka trösklarna till arbetsmarknaden och möta arbetsplatsernas behov, säger Oliver Rosengren, M, gruppledare och ordförande i nämnden för arbete och välfärd i Växjö kommun.

Arbetslinje för alla växjöbor är Växjölöftets första åtagande. Det innebär att tiden mellan bidragsansökan och deltagande i en aktvitet har kortats från sju till fem dagar, femdagarsregeln, säger Oliver Rosengren.

Växjölöftet sattes i verket i oktober förra året. En uppföljning har gjorts i början av februari, men resultatet är inte riktigt klart ännu.

Rätt riktning

- En snabb genomgång av kommunens statistik för oktober till januari visar dock att det går i rätt riktning, förklarar Oliver Rosengren.

- Under hösten togs kontakter med 40 företag utöver alla löpande kontakter. De företag som kontaktades finns inom industri, lager, handel, restaurang, lantbruk, administration och utbildning. Företagen är positiva och ett flertal deltagare har fått arbete genom dessa kontakter, främst inom industri, handel och utbildning. Under januari och februari har ytterligare 40-50 kontakter tagits. Dessa är främst inom industri, lager, bemanning, vård och dagligvaruhandel. Responsen har varit god och flera arbetsgivare har uttryckt en positiv inställning och ett intresse av samarbete.

Arbetsförmedlingen och Växjö kommun, Arbete och välfärd och näringslivskontoret, arbetar gemensamt för att möta företag och samla in deras önskemål och behov av arbetskraft.

Öka vuxenutbildningen

- Under 2016 kommer vi fatta beslut om hur vi ska utveckla vuxenutbildningen och säkerställa att Växjölöftet blir känt för arbetsplatser i Växjö kommun. Vi ser redan ett brett intresse bland kommuner i närområdet och runt om i Sverige. Jag har presenterat Växjölöftet på regionalt forum i Kronoberg, Svenskt Näringslivs inspirationsdag i Stockholm och ett flertal enskilda kommuner runt om i Sverige. Det arbetet kommer fortsätta, säger Oliver Rosengren.

På första styrgruppsmötet medverkade en representant från näringslivet, på nästa blir det två. Näringslivsrepresentanterna bidrar med stort engagemang och goda idéer. På samma sätt bidrar våra ambassadörer med inspel. Thomas Johansson från McDonalds har tidigt varit ett bollplank. Om fler företag är intresserade av att ta särskilt ansvar kan man besöka vår hemsida, www.vaxjo.se/vaxjoloftet, för mer information och ansökan om att bli ambassadör, avslutar Oliver Rosengren.