• Thomas Karlsson är stolt över att Växjö under de senaste åren fått många utmärkelser, nu senast utnämningen till Matlandethuvudstad 2015.

Växjös tillväxt accelererar i många branscher

Växjö kommun har vuxit varje år sedan 1945 och tillväxttakten har accelererat i tio års tid. Trots 880 nya bostäder 2014-15 räcker det inte. Nästa år ökar behovet till 1 000 nya bostäder.

- Vi har fått 2 500 nya jobb, netto, 2010-13, berättar kommunens näringslivschef Thomas Karlsson, och tillskott med 163 företag netto under 2014. Kommunen har nu 8 500 företag totalt, varav 3 700 aktiebolag.

Växjös expansion är viktig för hela regionen. När bruken i Glasriket tvingats minska sin personal har många kunnat få jobb i industrin i Växjö. Det märks på trafiksituationen i rondellerna på norra och östra angöringarna i Växjö, morgon och kväll.

Stark IT-sektor

- Det är många faktorer som medverkar till tillväxten, säger Thomas Karlsson. IT-sektorn lär nu vara den näst starkaste i landet, efter Stockholm, i förhållande till befolkningen. Praktiskt taget alla de 260 som förlorade jobben när Boss Medias kontor lades ned 2013 har nu jobb i andra IT-företag i staden.

- Den andra starka branschen är logistiknäringen. Där lanserar vi i samverkan ett koncept som också innefattar kombiterminalerna i Alvesta och Älmhult, närheten till både stambanan i Alvesta och E4:an i Ljungby, flygplatsen och närheten till två av våra största frakthamnar – Karlshamn och Karlskrona.

- Vi har fått några stora etableringar i den sektorn i Växjö, t.ex. Staples, Atea Logistics, Abena, Outhnorth, Furniture Box och Nordic E-Commerce Group. Inom 50 mils radie når man 65 % av den nordiska befolkningen!

- Den tredje näringen som sticker ut är besöksnäringen, med allt från aktivitetsföretag till restaurang- och hotellkoncept. Och inte minst landsbygdsföretag kopplade till mat, framhåller Thomas.

I år bär Växjö titeln Årets Matlandet-huvudstad, som invigdes i månadsskiftet januari-februari och som kulminerar i september med en matmässa på Stortorget i ”norra Europas största tält”. Men innan dess blir det en B2B-mässa i mars, som rönt ett enormt gensvar bland utställande matföretag.

För att möta de krav expansionen ställer har man nu börjat omdaningen av Växjös centrum. På stationsområdet är nu byggandet av World Trade Center påbörjat och de 81 nya bostadsrätter som HSB annonserade ut vid det nya ”Drottningtorget”, såldes slut på ett par timmar. Totalt ska det bli 350 nya lägenheter söder om järnvägsspåren och ett helt nytt kvarter med butiker, kontor och bostäder på den nuvarande bussterminalen. Totalt investeras här 2,5 miljarder under 3-4 år.

- Och i Arenastaden drar nu Växjö Lakers nyss avgångne VD Anders Öman igång ett projekt som ska utmynna i en 19-våningars byggnad för c:a 600 miljoner kronor, kompletterar Thomas. Det är ett hett läge för både kontor och bostäder.

Det är ganska roligt att vara näringslivschef i Växjö just nu, det märks på Thomas Karlsson. Men visst ser han utmaningar.

- Utbildningssystemet måste matcha arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning bättre, säger han. Och vi måste hitta nycklarna till att snabbare integrera alla nya som kommit från andra länder.

Den snabba utvecklingen i Växjö är bra för hela regionen, anser Thomas Karlsson, som lägger åtminstone en tiondel av sin tid på regionala frågor.

Både Växjö och kranskommunerna är beroende av ömsesidig samverkan, menar han.

FAKTA Växjö kommun

Invånare: 87 000 (2015-01-31)

Företag: 8 535

Politisk majoritet: Borgerlig allians med stöd av miljöpartiet

Ranking företagsklimat: 24 (av 290)