• Kommunföretaget Vetab och Sävsjö Energi går samman, i ett bolag där Ola Rosander nu blir vd.
  • Elhandelschefen Lena Karlsson träffa många kunder under besöksdagen i Sävsjö förra månaden.

Vetab + Sävsjö Energi = SANT

Vetlanda Energi och Teknik AB blev under våren hälftenägare i Sävsjö Energi AB. Nu finns förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete mellan de två kommunaltekniska bolagen.
– Vi tror att ett tätt samarbete mellan bolagen gagnar våra el- och fjärrvärmekunder, då nivån på kompetens och tillgänglighet höjs med gemensamma resurser. Vi känner att det finns ett stort behov av våra tjänster, inte minst företagen behöver en stark lokal partner när man ska lösa sina energifrågor, menar Ola Rosander som innehar VD-rollen i båda bolagen.
Affären öppnar också för ytterligare samarbeten inom det kommunaltekniska området mellan de två kommunerna. Inom områden som VA och renhållning finns redan samarbetsformer mellan Vetab och Sävsjö kommun. Sedan länge äger Vetab och det kommunala bredbandsbolaget Savman det regionala bredbandsnät tillsammans.

Progressiv utveckling

Kommunägda Vetab innehar nu hälften av aktierna i Sävsjö Energi, där resterande del ägs av Sävsjö kommun. Vetabs verksamheter är omfattande och innefattar såväl eldistribution, elhandel, renhållning, fjärrvärme, laboratorium, VA, marksanering och bredband, på ett område där det pågår en ständig utveckling.
Bland dessa kan nämnas Flishults avfallsanläggning som är en av de mest kompletta anläggningarna i Sverige och det nya kraftvärmeverket som producerar el och värme i Vetlanda.
Sävsjö Energi har verksamhet inom eldistribution och fjärrvärme. Dessutom levereras gasol till industrikunder i Sävsjö.
– Med privatkundens, näringslivets och kommunernas bästa i fokus har vi nu ett omfattande arbete framför oss med att utveckla och ta tillvara på de värden som delägandet medför och hitta nya möjligheter för framtiden, säger Ola Rosander.

Allt på samma elfaktura

– Till stora delar har bolagen i Vetlanda och Sävsjö en gemensam organisation i den operativa verksamheten. Vetab tar även ett stort ansvar för administrationen av Sävsjö Energi, säger Ola Rosander. Målet är att Sävsjö Energis kunder inte ska märka så mycket av de förändringar som görs. Samfakturering kommer framöver att tillämpas så långt det är möjligt.
Vetab är nu anvisad elleverantör på Sävsjö Energis elnät. Detta innebär att Sävsjö Energi framöver kommer att samfakturera både elnät, andra nyttigheter och el till kunder som valt Vetab Elhandel som leverantör.

Vårglada i Sävsjö

Vetabs elhandelschef, Lena Karlsson var först ut med att visa upp hur samarbete fungerar. Vetab deltog tillsammans med Sävsjö Energi vid arrangemanget Vårglada i Sävsjö.
– Det här känns verkligen bra, säger Lena Karlsson. Redan när vi kom hit så fanns blivande kunder på plats väntande med sin elfaktura i handen. Hade vi inte haft hjälp av de kunniga medarbetarna på Sävsjö Energi hade vi knappast klarat anstormningen.
– Man märker att lojaliteten är stor i både Vetlanda och Sävsjö. Jag tror att kunderna redan känner trygghet genom den lokala närheten, säger Lena Karlsson.