• Swedbanks företagschef i Växjö, Magnus Danielsson, trycker på betydelsen av ett starkt kassaflöde, både för att finansiera tillväxt och för att kunna återbetala en förvärvskredit.

Visst kan man låna till ett företagsköp

Swedbanks företagschef:

- Det har skapats en bild av att det är väldigt svårt att låna i bank, men jag tycker inte att det stämmer. Man ska komma till banken och ta upp ett resonemang. Det säger Magnus Danielsson, som är Företagschef på Swedbank i Växjö. Men han håller med om att bankerna normalt lägger sig inom 50-60 % av behovet vid en förvärvsfinansiering.

- Schablonmässigt kan man säga så. Och när vi samverkar med ALMI, så kan de kapa toppen, men den nye ägaren får lägga in åtminstone 10-15 % av köpeskillingen.

- En person med en vanlig inkomst kanske inte har utrymme för detta i sin ekonomi, säger Danielsson. Behovet av egen insats har alltid funnits, men det är kanske där man upplever att vi har skruvat till kraven?

Magnus Danielsson påpekar också att hela den egna insatsen inte behöver vara kontant, eller egna pengar. En borgen eller inteckning i egen fastighet eller liknande kan också accepteras.

- Köparen måste tro på framtiden själv. Om inte han eller hon själv vill riskera något, så är det inte så självklart att banken vill det heller, förklarar Danielsson.

Swedbank har en bred bas av kunder bland mindre och medelstora företag, men också de andra affärsbankerna är givetvis med på banan. Magnus Danielsson har uppfattningen att man har ganska likartade bedömningar. Det kan vara nyansskillnader, menar han.

- Det vi vill se är ett sunt och stabilt företag med bra kassaflöde. Vi lägger stor vikt vid en framåtriktad analys. Företaget måste kunna finansiera en återbetalning av förvärvskrediten på 3-5 år, förklarar Danielsson.

Detta innebär att ett företag i tillväxt kan bedömas ha lättare för att återbetala lånet, än ett företag som rullar och går på en stagnerande marknad. Men oavsett detta, gäller det för alla som vill låna till företagsköpet att de har gjort sin hemläxa:

- Vi vill se en genomarbetad affärsplan, marknadsbedömning, framtidsutsikter och prognos för såväl resultat- som balansräkningens utveckling under några år. Utifrån detta kan vi göra en kassaflödesanalys, om inte detta redan är gjort, säger Danielsson.

En lånesökande företagsköpare bör sedan kunna räkna med ett besked inom 1-4 veckor, beroende på ärendets komplexitet. Ju tidigare man kommer till banken, desto bättre. Om säljare och köpare redan har pratat sig samman, innan man kollat om banken är med på noterna, är risken för gnissel i relationen större, menar Danielsson.