• Västervik logistik och industri AB driver hamnen i Västervik och har fått nya godskunder efter att godstrafiken på järnvägen nu läggs ned. Foto: Henrik Simonsen
  • Tågabs godslinje från Värmland till Västervik upphör i slutet av sommaren. Foto: Hans Sjögren/Tågab

VLI klarar godskrisen

När den stora godskunden på järnvägen hoppat av och godstrafiken på Tjustbanan läggs ned måste hamnbolaget Västervik logistik och industri AB hitta nya kunder.
Från och med augusti ställs godstrafiken med tåg på Tjustbanan in. Bolaget som låtit transportera sitt gods på järnvägen har hittat annan bana och annan hamn att använda.
För tillfället går godståg tre till fem dagar i veckan mellan Västervik och Linköping och vidare till Gruvöns bruk i Grums i Värmland. Tågen är lastade med timmer och går från Värmland ända ut till kajen i Västervik på egna järnvägsspår. Förutom järnvägstrafik transporteras gods med lastbil till och från hamnen.

Sista turen

Den 31a juli går sista godsturen från Västervik. Därefter ställs godstrafiken in helt på obestämd tid. Det mest uppenbara skälet är att Tjustbanans och Stångådalsbanans gemensamma del mellan Linköping och Bjärka-Säby ska rustas upp och all tågtrafik därför ställs in i augusti och september.
Men det handlar också om andra saker.
– Man kan inte kämpa mot naturlagarna, säger Carl-Johan Carlstedt vd för Västerviks logistik och industri (VLI) AB som driver Västerviks hamn och vars kunder utnyttjat godstågsmöjligheterna.
Naturlagarna i det här fallet är en fusion mellan skogskoncernerna Billerud och Korsnäs.
– Då får de tillgång till Korsnäs logistiska resurser och en egen hamn i Gävle, berättar Carl-Johan Carlstedt.

Kund försvinner

Fört Västerviks logistik och industri har Billerud varit en viktig kund som nu försvinner.
– Det är tråkigt, säger Carl-Johan Carlstedt.
Tidigare kunde andra godsvagnar häktas på timmertågen om så behövdes men när nu timmertågen försvinner blir det också stopp för all godstrafik på banan.
Skogskoncernens beslut var väntat för VLI och tågoperatören Tågab men höstens avstängning av spåret tidigarelade skogskoncernens omläggning av trafiken på Gävle hamn. VLI har därför kunnat förbereda sig.

Lyckats kompensera

– Det var ett tapp på en viktig kund men vi har lyckats kompensera upp med en annan kund och ett annat godsslag, berättar Carl-Johan Carlstedt.
Västerviks logistik och industri AB med en omsättning på cirka 30 miljoner kronor och sju anställda ägs Norrköpingsbaserade Österströms rederi som i sin tur ingår i Transatlantickoncernen. Västerviks logistik och industri har kunder inom petroleum-, skogs-, energi- och stålindustrin.
Tjustbanan har haft stora problem de senaste åren. Standarden på banan är låg med sänkt hastighet och begränsat axeltryck. Persontågen drabbas ofta av skador och många avgångar ställs in.

Bra samarbete

Flera urspårningar har skett. Den senaste ifjol när ett helt godståg spårade ur.
– Det brukar spåra ur vartannat år, säger godstågsoperatören Tågabs vd Lars Yngström galghumoristiskt. Han är inte lika säker på att godstrafiken på järnvägen är inställd permanent.
– Jag föredrar att se det som att trafiken tar en paus, säger Lars Yngström.
Trots de dåliga förutsättningarna för järnvägstrafik prisar Carl-Johan Carlstedt Tågabs insatser.
– Samarbetet har fungerat bra, säger han.