• Per Bengtsson och hans medarbetare har ifrån ”sambandscentralen” på VEAB:s kontor i Växjö överblick över hela nätet.

Wexnet ökar kapaciteten i fibernätet

Välfärdstjänster flyttas till Internet

Redan under nästa år kommer samtliga bredbandskunder i Wexnets nät att kunna ha en uppkoppling på 1 000 Mbit/sekund. Strukturen håller på att byggas ut och det enda som företaget, eller privatkunden, i slutänden behöver göra, är att byta ut sin ”switch” för en tusenlapp. Allt fler operatörer, liksom andra bredbandsleverantörer, samverkar med Wexnet, som i Kronobergs län är en del av Sydlänk – en sammankoppling av åtta stadsnät med täckning över Kronoberg, Blekinge, Halland och Skåne.

- Det nya nätet medger ett, i princip, obegränsat antal IP-adresser per kund, säger Per Bengtsson, som är affärsområdeschef inom Wexnet, ett bolag inom Växjö Energi AB (VEAB), där även Alvesta, Tingsryd och Lessebo kommuner är delägare.

- I framtiden ska man kunna styra varje elansluten produkt (apparat, glödlampa, fläkt etc.) för sig och de kommer att kunna kommunicera med varandra via nätet. Därmed blir det möjligt att utnyttja energin mycket bättre och utforma nya tjänster.

Bostadsområde energieffektiviseras

Per Bengtsson berättar om en annan stor satsning, som nu är på gång i ett samarbete mellan Växjö och danska Aarhus, där man med hjälp av EU-pengar i projektet Ready ska bygga om hela energistrukturen i ett bostadsområde, i Växjös fall Nydalaområdet, som ingår i ”miljonprogrammet”.

- VEAB och Wexnet samarbetar där med Växjöbostäder, CA-fastigheter och Ikeas ”smart living” på kökssidan i ett projekt på c:a 100 miljoner, som omfattar energieffektivisering av elförsörjning, fjärrvärme och fjärrkyla på ett nytt sätt.

Ett tredje område som ligger i fokus för Wexnet är utbyggnad av ”välfärdstjänster”. Detta innebär att tillsynen av äldre, som bor kvar hemma eller på äldreboenden, kan ske enklare, tryggare och mera kontinuerligt via en kamera och mikrofon/högtalare i lägenheten. Den gamla behöver inte störas av besök på natten, hemtjänsten kan bevaka via nätet och, om man så vill, kommunicera med den boende.

- Även trygghetslarmet kommer att bli säkrare, då man kommer att kunna känna av om det inte har rört sig på ett tag. En person som t.ex. har fallit ner medvetslös kan därför upptäckas och ges hjälp snabbare, förklarar Per Bengtsson.

Med den fortsatta utbyggnaden av omfattning och effektivitet i bredbandsnätet kommer många kommunikationstjänster att byta skepnad. TV, radio, telefon, datakommunikation, trygghetslarm och andra välfärdstjänster samt styrning av hushållsapparater, värme, ventilation, kommer alla att gå via fiber och lokala ”Wi-Fi”. Och allt kan styras via samma display, t.ex. mobiltelefonen.

Outnyttjade möjligheter

- En fibertråd, tjock som ett hårstrå, motsvarar teoretiskt fem miljoner ADSL-modem (via telefonens koppartråd) i överföringskapacitet. 20 000 av 60 000 adresser i Wexnets anslutna kommuner, som har fiber indragen, är ”aktiva” användare. Det finns alltså många fler som direkt skulle kunna koppla upp sig via fiber, utan anslutningskostnad, och få en snabbare förbindelse till lägre pris, påpekar Per Bengtsson.

Wexnet konkurrerar med sitt nät med bland andra Telia och Griffel (Se SN nr 3, 2013). Tele2 och Net at Once har också delvis egna nät, men hyr även in sig hos Wexnet och snart kommer även ComHem och Bredbandsbolaget in i det öppna nätet. Konkurrensen skärps, men även samverkan.

Utbudet av tjänster blir allt bredare. Och i och med den nationella sammankopplingen över kommun- och regiongränser kan Wexnet, via Sydlänk, t.ex. erbjuda samlade lösningar också för kunder med riksomfattande nätbehov som bensinstationer och butikskedjor.

Vad var det Kamprad sade? ”Underbara framtid, det mesta är ännu ogjort”.