• - Med en stabil marknad växer Willa Nordic som ett stabilt trähusföretag, säger Richard Nordh.
  • Arkitektritade trähus tillverkas på Willa Nordic i Stockaryd
  • Mattias Trofast, Anna Lundh och Alf Trofast på Lagerbutiken i Stockaryd.

Willa Nordic flaggskepp i anrik trähuskoncern i Stockaryd

Med en unik historia i trähusbranschen har Wino AB i Stockaryd vuxit till ett företag att räkna med på höglandet.

I den växande koncernen ingår 160 medarbetare fördelade på två byggbolag, en bygghandel och inte minst en mycket väletablerad husfabrik, Willa Nordic i Stockaryd, som funnits i ett halvsekel.

Vi har under åren utvecklats till Sveriges ledande specialhustillverkare, säger Huvudägare Richard Nordh, vars far Johnny Nordh grundade byggbolaget Fransson och Nordh 1968, Willa Nordic 1989.

Redan 1928 grundades Bygg AB Axel Andersson i Sävsjö, som numera ingår i flaggskeppet i Stockaryd. Dessutom finns en av Sveriges mest välsorterade lagerbutiker i Stockaryd, där SN träffar Alf Trofast, anställd sedan 25 år tillbaka. Det är glädjande att vi har kunnat hitta vår nisch inom byggbranschen och dessutom kunnat växa oss så starka i Småland och över hela landet.

Richard Nordh vill framhålla att Willa Nordic kunnat utveckla sig som företag tack vare en grundläggande filosofi både när det gäller kompetent personal och produkter med kundanpassning.

När Willa Nordic i Stockaryd startade 1989 handlade det om att gå mot strömmen:

Det var i en tid när trähusfabrikerna gjorde permitteringar dagligen.

Då kunde Willa Nordic visa andra siffror och införa tvåskift, kan man utläsa av historieskrivningen i koncernberättelserna från 1990-talets början.

Vi har en fantastisk historia att blicka tillbaka på och satsar nu framåt, säger Richard Nordh.

Med en stark marknad i södra och mellersta Sverige växer Willa Nordic som ett ledande trähusföretag. Redan 1990 etablerade sig Stockarydsföretaget med hus som såldes och byggdes i Göteborgs skärgård där traktens fiskare tillhörde de kunder som såg sin chans att förverliga sin husdröm.

Med en omarbetad strategi att sälja Willa Nordichus till ett bredare kundgrupp i samhället lyckades vi klara av krisen. Efter stabilisering av läget har det sedan dess pekat uppåt med växande volymer, säger Richard Nordh, som ser Stockaryd som en metropol för trähus med goda förbindelser överallt tack vare god infrastruktur och ett växande centrum för trähus.