• Normalt investerar Willo c:a 10 % av omsättningen varje år, men utbyggnaden i bakgrunden motsvarar c:a 40 % av årets försäljning, berättar VD Bengt Swanström.
  • Anders Söderqvist (t.h.) började på Willo för snart 50 år sedan och kallas fortfarande in, när det kniper, trots att han är pensionär sedan något år. Med VD Bengt Swanström diskuterar han utformningen av en topplugg till en bränslestav i kärnkraftverk.
  • Mariana Eliasson kollar diametern på en detalj som styr hydrauliskt kontrollerade svängdon i t.ex. flygplan eller lyftkranar, där man har oerhört noggranna krav på passform, berättar VD Bengt Swanström.
  • Zirkoniumpluggen innesluter uranet i en bränslestav.

Willo spränger 100 miljonersvallen och fördubblar produktionsytan

Årets Företagare i Växjö, Bengt Swanström, kan blicka tillbaka på ett framgångsrikt verksamhetsår, där hans Willo AB vid bokslutet den 31 augusti nosade på 100-miljonersvallen. - Nästa år spränger vi den, säger han och ser fram emot att kunna expandera in i den fördubblade produktionsyta, som håller på att byggas till på fabriken i Öjaby. Det är tillsammans med nya maskiner en investering på 40 miljoner.

Willo AB vill utmärka sig för kontinuitet, kundfokus och långsiktighet och strävar efter att göra sig oberoende av enskilda kunder. Bredden i kundstrukturen säkerställer uthålligheten.

- Trots att försäljningen till vår största kund föll med mer än 20 % förra året, ökade vi totalt med 12 %, avslöjar Bengt.

Willo tillverkar produkter med alla slags skärande bearbetning av ”små, svåra detaljer som har en kritisk funktion”. Det kan vara t.ex. pluggar till bränslestavar i kärnkraftverk, små komplicerade skruvar till tandimplantat, eller detaljer till hörapparater. En tredjedel av produktionen går direkt till utlandet, men räknar man in den som exporteras via svenska kunder är det snarast 90 % tippar Bengt.

Den tekniska standarden på tillverkningen är viktig och alla maskiner finns i grupper om minst ett halvdussin stycken, vilket ger en god leveransberedskap och flexibilitet. Det ger möjlighet att kunna konkurrera även på billiga detaljer, framhåller Bengt Swanström. Men utan en kvalificerad personal är det inte möjligt, menar han.

- Det är viktigt att få till en väl fungerande organisation, med medarbetare som trivs och är stolta över sitt jobb och företaget, betonar Bengt. Vi engagerar oss starkt i GoTech och i det planerade Teknikens Hus, för att säkerställa återväxten och utbildningen för ungdomar som vill satsa på industrin.

Willo eftersträvar en välbalanserad kundstruktur och arbetar inom tre segment: Medicinteknik, Energi och Precisionsdetaljer till t.ex. hydrauliska komponenter, där toleranserna ligger på 1000-delar av millimeter. Med de höga krav som ställs i dessa branscher följer också att produkterna tillverkas i metaller som t.ex. Zirkonium och Hafnium, med speciella egenskaper för att antingen släppa igenom eller stänga in neutronerna som styr kärnreaktionen.

- Vi har en hög produktionsteknisk kompetens att finna tillverkningsmetoder för detaljer med svåra geometrier, säger Bengt Swanström, inte utan stolthet. Om en del kan man, efter att ha sett detaljen på ritning, säga ”det går inte”, men oftast klarar vi det i alla fall.

Willo har nu vuxit till sig så pass att man är stora och kvalificerade nog för att ta sig an uppdrag åt stora kunder. Och i den nya fabriken bygger man in ett ”renrum” av ISO-klass 7, vilket ytterligare höjer kvalitetsnivån, och möter de flesta medicintekniska krav.

- Jag tror på att kunna fortsätta tillverka i Sverige och Växjö är en bra lokalisering för vår typ av verksamhet. Vi har faktiskt en hel del försäljning till lågkostnadsländer som Kina, Ungern och Malaysia, för att ta några exempel.

- Det är nyttigt att vara renodlad underleverantör och ta små steg i taget, säger Bengt. Man lär sig att vara kostnadseffektiv och utnyttja maskinparken optimalt, vilket är nödvändigt för att klara konkurrensen.

Fakta Willo Maskin AB

Grundat 1956 av Willy Loeffel, som invandrade från Schweiz

Ägare Bengt Swanström och Marie Swanström, född Loeffel, 50-50

Bransch Skärande bearbetning av små svåra detaljer som har en kritisk funktion

Omsättning C:a 100 mkr

Anställda 90