Wingårdhs vann arkitekttävling

I tuff internationell konkurrens vann Wingårdhs tillsammans med Buro Happold idétävlingen om ett framtida stationsområde i Jönköping. Bidraget är det mest kompletta och enligt vinstmotiveringen är det även genomförbart, funktionellt och utvecklingsbart. Lösningarna är väl integrerade i stadsdelens struktur med anslutningar för hållbara trafikslag, berättade juryns ordförande Ann-Marie Nilsson vid en prisceremoni nyligen.
Söder om Munksjön ska en ny del av Jönköping växa fram. En blandstad med 15 000 bostäder, kontor, parker och handel. Men också med plats för ett stationsområde, en knutpunkt, för den planerade höghastighetsjärnvägen. För att kunna visualisera idéer, innehåll och beskriva hur ett nytt stationsområde kan utformas och integreras i den nya stadsdelen beslutade det kommunala bolaget Södra Munksjön Utvecklings AB att utlysa en idétävling. Efter prekvalificering bjöds fyra bidrag in för fortsatt tävlande och idag presenterades resultatet. I tuff internationell konkurrens tillkännagav kommunstyrelsens och juryns ordförande Ann-Marie Nilsson (C) att Wingårdh arkitektkontor AB, i team med Köpenhamnsbaserade konsulterna BuroHappold ApS, vunnit tävlingen.